Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Everybody here
Comes from somewhere
If they would just as soon forget
In disguise
Disguised as they know you made you feel it
At the summer camp they volunteered
No one saw your face, no one saw your fear
You got apparition just appeared
Took you up and away from this place and shared
Humiliation
Of your teenage station
Nobody cares no one remembers or cares
If your fantasies are
Dressed up in travesties
Enjoy yourself with no regrets
Všichni zde
Pochází odněkud
Pokud by stejně brzy zapomenout
V přestrojení
Maskované jako oni, že jste se vy cítíte, že
Na letní tábor se dobrovolně
Nikdo viděl tvou tvář, nikdo neviděl svého strachu
Máš zjevení právě objevil
Vzal si nahoru a pryč od tohoto místa a sdílené
Ponížení
Svého dospívání stanice
Nikdo se nestará nikdo si pamatuje, nebo stará
Pokud vaše fantazie jsou
Oblečený v Parodie
Užijte si s nelituje
So if you call out safe then I'll stop right away
If the premise buckles and the ropes starts to shake
The details small
And the stories the same
You don't have to explain
You don't have to explain
Humiliation
Of your teenage station
Takže pokud budete volat z bezpečí pak budu přestat hned
Je-li z předpokladu, přezky a lana začne třást
Podrobnosti malé
A příběhy stejné
Nemusíte vysvětlovat
Nemusíte vysvětlovat
Ponížení
Svého dospívání stanice
Yeah you cried
You still lie
Jo jsi plakala
Pořád leží
You realize your fantasies are
Dressed up in travesties
Enjoy yourself with no regrets
Uvědomujete si vaše fantazie jsou
Oblečený v Parodie
Užijte si s nelituje
Everybody here comes from somewhere
If they would just as soon forget, disguise
Každý přichází odněkud
Pokud by stejně brzy zapomenout, převlek
There you cried and cry
You still love you still lie
Ah, you cried and you crie
And you cried and you cried
Tam jsi plakala a plakat
Pořád tě miluju pořád lhát
Ach, vy jste volali a CRIE
A ty jsi plakala a plakala vás
Now there's nothing dark and there's nothing weird
Don't be afraid I will hold you near
From the seance where you first portrayed
An open heart on a darkened stage
Celebration of your teenage station
Nyní není nic tma a není nic divné
Nebojte se budu držet poblíž
Od seance, kdy jste poprvé vylíčil
Otevřené srdce na tmavé fázi
Oslava vašeho dospívajícího stanice
Sad experience-ly, delirious
Supernatural superserious
Bad experience-ly,delirious
Supernatural superserious
Well
Sad zkušenosti-ly, blouznil
Supernatural superserious
Špatné zkušenosti-ly, blouznil
Supernatural superserious
Dobře

Text přidala romie

Video přidala romie

Překlad přidal lukas123321

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.