Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The kids have a new take, a new take on faith
Pick up the pieces, get carried away.
I came home to a city half-erased.
I came home to face what we faced.
Děti mají nový pohled, nový pohled na víru
Pick up kousků, nechte se unést.
Vrátil jsem se domů do města půl vymazány.
Přišel jsem domů čelit tomu, co jsme stáli.
This place needs me here to start
This place is the beat of my heart
Toto místo musí mě sem začít
Toto místo je tlukot mého srdce
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
The storm didn't kill me, the government changed
Hear the answer and call, hear this song, rearranged.
Hear the trees, the ghosts and the buildings, sing.
With the wisdom to reconcile this thing.
Bouře nezabil mě, vláda změnila
Poslechněte si odpověď a výzvu, slyšet tuto píseň, předělaný.
Slyšte stromy, duchy a budov, zpívat.
S moudrostí smířit tuto věc.
It's sweet and it's sad and it's true.
How it doesn't look bitter on you.
Je to sladký a je to smutné a je to pravda.
Jak to nevypadá hořké na vás.
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Mother and father, I stand beside you
The good of this world might help see me through
This place needs me here to start.
This place is the beat of my heart.
Matka a otec, já stojím vedle vás
Dobro tohoto světa může pomoci vidět mě
Tohle místo mě potřebuje tu začít.
Toto místo je tlukot mého srdce.
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Oh my heart
Oh my heart
(Oh my heart)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)
Ach mé srdce
Ach mé srdce
(Ó, mé srdce)

Text přidal mira22

Video přidal protok

Překlad přidala PajaOc

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.