Playlisty Kecárna
Reklama

Man-Sized Wreath - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Turning on the TV and what do I see?
A pageantry of empty gestures all lined up for me - wow!
I'd have thought by now we would be ready to proceed
But a tearful hymn to tug the heart
And a man-sized wreath - ow!
Zapnutí TV a co vidím?
Paráda prázdných gest všech postavili pro mě - Wow!
Já bych si myslel, už bychom být připraveni pokračovat
Ale uslzený hymnus tahat srdce
A muž-velké věnce - Au!
Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care, oh
Give me the sound
Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě jedno, oh
Dej mi zvuk
Wave the palms, steal the alms, fists in the air
A motorcade up benign shows the people that you care - ow!
Nature abhors a vacuum but what's between your ears?
Your judgement clouded with fearful thoughts
A headlights and a deer - ow!
Wave dlaně, krást almužnu, pěsti ve vzduchu
Kolona aut až benigní ukazuje lidem, že vám záleží - Au!
Příroda prázdnotu odmítá, ale to, co je mezi vaše uši?
Váš úsudek zakalily se bojí myšlenek
Světlomety a jelena - Au!
Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care
Look at what I've found
Everybody look around
Everybody looking like they just don't care, oh
Give me the sound
Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě nezajímá
Podívejte se na to, co jsem našel
Všichni rozhlédnout
Všichni vypadají jako oni prostě nemají péči, oh
Dej mi zvuk
Well I'm not deceived by pomp and odious conceit
But a tearful hymn to tug the heart
And a man-sized wreath-ow!
No nejsem oklamáni okázalostí a ohavné domýšlivost
Ale uslzený hymnus tahat srdce
A man-velikosti věnec-Au!
Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care
Look at what I've found
Everybody look around
Everybody looking like they just don't care
Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě nezajímá
Podívejte se na to, co jsem našel
Všichni rozhlédnout
Všichni vypadají jako oni prostě nestarají
Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care, oh
Give me the sound
Give me the sound
Give me the sound
Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě jedno, oh
Dej mi zvuk
Dej mi zvuk
Dej mi zvuk

Text přidala romie

Video přidala Dajdulka

Překlad přidal lukas123321

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Accelerate

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.