Playlisty Akce
Reklama

Living Well Is the Best Revenge - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's only when your poison spins into the life you'd hoped to live
That suddenly you wake up in a shaking panic - wow!
You set me up like a lamb to slaughter
Garbo as a farmer's daughter
Unbelievable, the gospel according to who?
I lay right down.
Je to pouze tehdy, pokud vaše jed roztočí do života byste doufali žít
Že najednou se probudíte v třepání panice - Wow!
Nastavíte mne jako jehně na porážku
Garbo jako farmář dcera
Neuvěřitelné, Evangelium podle koho?
Ležel jsem dole.
All your sad and lost apostles hum my name and flare their nostrils
Choking on the bones you toss to them
Well I'm not one to sit and spin
'Cause living well's the best revenge
Baby, I am calling you on that
Všechny vaše smutné a ztratil apoštolové hukot mé jméno a flare jejich nozdry
Udušení kosti hodíte na ně
Tak jsem ani jeden sedět a točit
'Protože žije dobře je nejlepší pomsta
Baby, já volám vás, že
Don't turn your talking points on me, history will set me free
The future's ours and you don't even read the footnote now!
So who's chasing you? Where did you go?
You disappeared mid-sentence
In a judgement crisis I see my anecdote for it
You weakened shell.
Neotáčej se mluví body na mne, dějiny mě osvobodil
Budoucnost je naše, a nemusíte ani číst poznámky pod čarou teď!
Takže kdo je pronásleduje vás? Kam jsi šel?
Ty zmizely v polovině-věty
V rozsudku krize vidím moje anekdota za to
Ty oslabené shell.
All your sad and lost apostles hum my name and flare their nostrils
Choking on the bones you toss to them
Well I'm not one to sit and spin
'Cause living well's the best revenge
Baby, I am calling you on that
Všechny vaše smutné a ztratil apoštolové hukot mé jméno a flare jejich nozdry
Udušení kosti hodíte na ně
Tak jsem ani jeden sedět a točit
'Protože žije dobře je nejlepší pomsta
Baby, já volám vás, že
You savour your dying breath
Well, I forgive but I don't forget
You work it out, let's hear that argument again
Camera three... GO NOW!
Vy vychutnat svůj umírající dech
Dobře, odpouštím, ale nezapomínám
Můžete pracovat ven, ať to slyší, že argument znovu
Fotoaparát tři ... Go Now!
All your sad and lost apostles hum my name and flare their nostrils
Choking on the bones you toss to them
Well I'm not one to sit and spin
'Cause living well's the best revenge
Baby, I am calling you on that
Baby, I am calling you on that
Baby, I am calling you on
Všechny vaše smutné a ztratil apoštolové hukot mé jméno a flare jejich nozdry
Udušení kosti hodíte na ně
Tak jsem ani jeden sedět a točit
'Protože žije dobře je nejlepší pomsta
Baby, já volám vás, že
Baby, já volám vás, že
Baby, já vás vyzývám k

Text přidala romie

Video přidal Poam-e166

Překlad přidal lukas123321

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.