Kecárna Playlisty

Into The Ocean - text, překlad

playlist Playlist
I know trust, I know fate, I know lust
I've lived to tell the tales
Many years pass me by,
leaving me alone with wasted time
Znám víru, znám osud, znám touhu
Žil jsem abych vyprávěl příběhy
Mnoho let prošlo kolem mě
nechávají mě samotného s promarněným časem
The arrow flies, just as fast as time
As I watch it fly,
the sunset fills my eyes, so
Šíp letí tak rychle jako čas
jak na něj koukám jak letí
východ slunce mě oslepuje, tak
Throw myself back into the ocean,
and I've lived to tell the tale
Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back
Vrhni se zpátky do oceánu
a já žil abych vyprávěl příběh
Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
ne, to by mě nevrátilo zpět
I don't trust, I don't hate,
I don't lust anymore
Since I was left behind
Consciously I'm awake,
I don't sleep anymore since God erased your life
Nevěřím, necítím nenávist
netoužím... už nikdy
od té doby co jsem byl opuštěn
schválně jsem vzhůru
nespím od té doby co Bůh smazal tvůj život
And the arrow flies,
just as fast as time
As I watch it fly,
the sunset fills my eyes, so
A šíp letí
tak rychle jako čas
jak na něj koukám jak letí
východ slunce mě oslepuje, tak
Throw myself back into the ocean,
and I've lived to tell the tale
And I've lived to tell the tale
Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back
Vrhni se zpátky do oceánu
a já žil abych vyprávěl příběh
A já žil abych vyprávěl příběh
Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
Ne, to by mě nevrátilo zpět
My father said you did your best
You tore your soul out of your chest
He said he made the same mistake
My mother wept, she told me son
I'll let you cry but just this once
Because I made the same mistakes
Můj táta řekl, udělal jsi své nejlepší
vytrh jsi svou duši ze své hrudi
řekl že udělal tu stejnou chybu
Moje máma plakala, řekla mi: synu
nechám tě brečet ale jenom tentokrát
protože jsem udělala tu samou chybu
Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back
Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
Ne, to by mě nevrátilo zpět

Text přidal Hata10

Text opravil mikael

Video přidal mikael

Překlad přidal Hata10

Překlad opravil mikael


Close your eyes

Quietdrive texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.