Playlisty Kecárna
Reklama

The Vampyre Of Time And Memory - text, překlad

playlist Playlist
I want to God to come and take me home
'Cause I'm all alone in this crowd
Who are you to me? Who am I supposed to be?
Not exactly sure anymore
Where's this going to? Can I follow through?
Or just follow you...for a while?
Chci, aby přišel Bůh a vzal mě domů
Protože jsem v tomhle davu úplně sám
Kým pro mě jsi ? Kým mám být já ?
Už jsi nejsem tak úplně jist
Kam tohle míří ? Můžu projít skrz ?
Nebo jen následovat tebe...na chvíli ?
Does anyone ever get this right?
I feel no love
Pochopil tohle někdy někdo správně ?
Necítím žádnou lásku
Ain't no confusion here, it is as I feared
The illusion that you feel is real
To be vulnerable is needed most of all
If you intend to truly fall apart
Není tu žádné zmatení, je to tak, jak jsem se bál
Iluze kterou cítíš je skutečná
Být bezbranný je nejvíce potřebné
Pokud máš v úmyslu se skutečně rozpadnout
You think the worst of all is far behind
The Vampyre of time and memories has died
I survived. I speak, I breathe,
I'm incomplete
I'm alive - hooray!
You're wrong again
'Cause I feel no love
Myslíš, že to nejhorší je daleko za námi
Upír času a vzpomínek zemřel
Já přežil. Já mluvím, dýchám,
nejsem kompletní
Jsem na živu - hurá!
Znovu se mýlíš,
neboť necítím žádnou lásku
Does anyone ever get this right? Pochopil tohle někdy někdo správně ?
Does anyone ever get this right?
I feel no love
Pochopil tohle někdy někdo správně ?
Necítím žádnou lásku

Text přidal Ibanez1991

Videa přidali hanbor, MusicFan99

Překlad přidal Metkam

Překlad opravil Metkam

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

...Like Clockwork

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.