Playlisty Akce
Reklama

The Miracle - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Every drop of rain that falls
in Sahara Desert says it all
It's a miracle
All God's creations great and small
The Golden Gate and the Taj Mahal
That's a miracle
Test tube babies being born
Mothers,fathers dead and gone
It's a miracle
Každá kapka deště, která spadne
V Saharské poušti, říkají všichni
To je zázrak.
Všechny Boží výtvory, velké a malé,
Zlatá brána a Tádž Mahal.
To jsou zázraky.
Děti, zrozené ze zkumavky.
Matky, otcové umírají a odcházejí.
To je zázrak.
We're having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
The wonders of this world go on
The hanging Gardens of Babylon
Captain Cook and Cain and Able
Jimi Hendrix to the Tower of Babel
It's a miracle it's a miracle it's a miracle
It's a miracle
Máme zázrak na zemi.
Matka příroda je dělá všechny pro nás.
Divy tohoto světa pokračují.
Visuté zahrady v Babylóně.
Kapitán Cook a Kain a Ábel,
Jimi Hendrix až po Babylónskou věž.
To je zázrak, to je zázrak.
To je zázrak, to je zázrak.
The one thing we're all waiting for is peace on earth - an end to war
It's a miracle we need - the miracle
The miracle we're all waiting for today
Jedna z věcí, na kterou všichni čekáme.
Je mír na zemi a konec válek.
To je zázrak, který potřebujeme - zázrak.
Zázrak, na který dnes všichni čekáme.
If every leaf on every tree
could tell a story that would be a
miracle
If every child on every street
had clothes to wear and food to eat
That's a miracle
If all God's people could be free to live in perfect harmony
It's a miracle
Kdyby každý list na každém stromě,
mohl vyprávět příběh, byl by to zázrak
Kdyby každé dítě na každé ulici,
mělo oblečení na nošení a potravu k jídlu.
To je zázrak
Kdyby každý Boží člověk mohl být svobodný,
žít v dokonalé harmonii.
To je zázrak
We're having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
Open hearts and surgery
(wonders of this world go on)
Sunday mornings with a cup of tea
Super powers always fighting
But Mona Lisa just keeps on smiling
It's a miracle it's a miracle it's a miracle
Máme zázrak na Zemi.
Matka příroda je všechny dělá pro nás.
Otevřené srdce a chirurgie
Nedělní rána s šálkem čaje
Super síly vždycky bojující
A Mona Lisa stále usmívající se.
To je zázrak, to je zázrak, to je zázrak.
(wonders of this world go on)
It's a miracle it's a miracle it's a miracle
It's a miracle
(Divy tohoto světa přicházejí).
To je zázrak, to je zázrak, to je zázrak,
To je zázrak
The one thing (the one thing) we're all waiting for (we're all waiting for)
Is peace on earth (peace on earth) and an end to war (an end to war)
It's a miracle we need - the miracle
The miracle peace on earth and end to war today
Jedna věc (jedna věc), na kterou všichni čekáme (na kterou čekáme),
je mír na zemi (mír na zemi) a konec válek (konec válek)
To je zázrak, který potřebujeme, zázrak,
Zázrak
Mír na zemi a konec válek, dnes.
That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends
That time will come one day you'll see when we can all be friends
Tento čas přijde, jednoho dne uvidíš, všichni můžeme být přátelé
Tento čas přijde, jednoho dne uvidíš, všichni můžeme být přátelé...
Tento čas přijde, jednoho dne uvidíš, všichni můžeme být přátelé...
Tento čas přijde, jednoho dne, uvidíš, všichni můžeme být přátelé...

Text přidala jameswhildlea

Text opravila milih

Videa přidali milih, juliiisek, barnajka

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravil Hinzi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Ultimate Best Of Queen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.