Playlisty Akce
Reklama

No One But You - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A hand above the water
An angel reaching for the sky
Is it raining in Heaven -
Do you want us to cry?
Dlaň nad hladinou vody
Anděl natahující se k nebesům
Prší tam nahoře v nebi?
Chceš, abychom plakali?
And everywhere the broken-hearted
On every lonely avenue
No-one could reach them
No-one but you
Všude kolem jsou lidé se zlomenými srdci
Na každé opuštěné ulici
Nikdo k nim nedosáhl
Nikdo, jen Ty
One by one
Only the Good die young
The're only flyin' too close to the sun
And life goes on
Without you...
Jeden po druhém
Pouze ti dobří umírají mladí
Létají příliš blízko ke slunci
A život jde dál
Bez Tebe...
Another Tricky Situation
I get drownin' in the Blues
And I find myself thinkin'
Well - what would you do?
Další složitá situace
Utápím se ve smutku
A najednou si říkám
Inu - co bys dělal Ty?
Yes! - it was such an operation
Forever paying every due
Hell, you made a sensation
You found a way through - and
Ano - bylo to jako operace
Navždy za všechno platit
Sakra, stvořil jsi senzaci
Našel sis cestu skrz - a
One by one
Only the Good die young
The're only flyin' too close to the sun
We'll remember -
Forever...
Jeden po druhém
Pouze ti dobří umírají mladí
Létají příliš blízko ke slunci
My budeme vzpomínat
Napořád…
And now the party must be over
I guess we'll never understand
The sense of your leaving
Was it the way it was planned?
A teď musí večírek skončit
Řekl bych, nikdy nepochopíme
Smysl Tvého odchodu
Skutečně k němu mělo takto dojít?
And so we grace another table
And raise our glasses one more time
There's a face at the window
And I ain't never, never sayin' goodbye
A tak prostřeme další stůl
A ještě jednou pozdvihneme poháry
Tam v okně je tvář
A já nikdy, nikdy neřeknu sbohem
One by one
Only the Good die young
They're only flyin' too close to the sun
Cryin' for nothing
Cryin' for no-one
No-one but you
Jeden po druhém
Pouze ti dobří umírají mladí
Létají příliš blízko ke slunci
Nebudeme plakat pro nic
Nebudeme plakat pro nikoho
Nikoho, jen Tebe

Text přidala jameswhildlea

Videa přidali Misty, flover0123

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Greatest Hits III.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.