Playlisty Akce
Reklama

Heaven for Everyone - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(This could be heaven)
(This could be heaven)
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven for everyone
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven for everyone
(Mohlo by to být nebe)
(Mohlo by to být nebe)
(Mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, to by mohlo být nebe pro každého.
(Mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, mohlo by to být nebe, mohlo by to být nebe pro každého.
In these days of cool reflection (reflection)
You come to me and everything seems alright
In these days of cold affections
You sit by me and everything's fine
This could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This could be heaven for everyone
This world could be free, this world could be one
V těchto dnech chladných úvah (úvah),
přicházíš ke mě a všechno vypadá v pořádku.
V těchto dnech lhostejných citů,
sedáš si ke mě a všechno je fajn.
Mohlo by to být nebe pro každého.
Tento svět by mohl být nasycen, tento svět by mohl být veselý.
Mohlo by to být nebe pro každého.
Tento svět by mohl být svobodný, tento svět by mohl být jednotný.
In this world of cool deception
Just your smile can smooth my ride
These troubled days of cruel rejection
You come to me, soothe my troubled mind
Yeah this could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This should be love for everyone (yeah)
This world should be free, this world could be one
We should bring love to our daughters and sons
Love,love,love,love
This could be heaven for everyone
V tomto světě chladných zklamání,
právě jen tvůj úsměv mi může zpříjemnit cestu.
Tyto dny nesnází a krutého zamítání,
přicházíš ke mě, utěšit mou ztrápenou mysl.
Yeah, mohlo by to být nebe pro každého.
Tento svět by mohl být nasycen, tento svět by mohl být veselý.
Měl by znamenat lásku pro každého, yeah.
Tento svět by měl být svobodný, tento svět by měl být jednotný.
Měli bychom přinést lásku našim dcerám a synům.
Lásku, lásku, lásku, mohlo by to být nebe pro každého .
You know that
(this could be heaven for everyone)
Yes!
(this could be heaven for everyone)
This could be heaven for everyone
Vy to víte
(Mohlo by to být nebe pro každého)
Ano!
(Mohlo by to být nebe pro každého)
Mohlo by to být nebe pro každého.
Listen.
What people do to other souls
They take their lives,destroy their goals
Their basic pride and dignity
Is stripped and torn and shown no pity
When this should be heaven for everyone
Poslouchejte.
Co lidé dělají jiným duším,
berou jim životy, ničí jejich cíle.
Jejich hrdost a důstojnost
jsou obnaženy a rozervány a ukázány bez soucitu.
Když to by mohlo být nebe pro každého.
This could be heaven, this could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven
This could be heaven....
For everyone
For everyone
Mohlo by to být nebe, mohlo by to být nebe.
Mohlo by to být nebe pro každého.
Mohlo by to být nebe, mohlo být nebe pro každého.
Mohlo by to být nebe (mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, mohlo být nebe pro každého.
Mohlo by to být nebe (mohlo by to být nebe)
Mohlo by to být nebe, mohlo být nebe pro každého.
Mohlo by to být nebe
Mohlo by to být nebe pro každého.
Mohlo by to být nebe
Mohlo by to být nebe
Mohlo by to být nebe...
pro každého,
pro každého.

Text přidala milih

Videa přidali Moonblade, Amica

Překlad přidala milih

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Greatest Hits III.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.