Playlisty Kecárna
Reklama

Bohemian Rhapsody - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide,
No escape from reality.
Je to opravdový život?
Je to jenom sen?
Uvízl jsem pod lavinou,
před realitou nelze utéct.
Open your eyes,
Look up to the skies and see,
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
Because I'm easy come, easy go,
Little high, little low,
Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me.
Otevři oči,
Podívej se na nebe a uvidíš,
Jsem jen chudý chlapec, nepotřebuji soucit,
protože mě lehce získáš, lehce ztratíš,
chvíli veselý, chvíli smutný.
Ať už vítr fouká jakkoliv, příliš mi na tom nezáleží.
Mama, just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger, now he's dead.
Mama, life had just begun,
But now I've gone and thrown it all away.

Mami, právě jsem zabil muže
přiložil pistoli k jeho hlavě,
stiskl jsem spoušť, teď je mrtvý.
Mami, život právě začal,
ale šel jsem a všechno zahodil.
Mama, ooh,
Didn't mean to make you cry,
If I'm not back again this time tomorrow,
Carry on, carry on as if nothing really matters.
Mami, ooo,
nechtěl jsem tě rozbrečet,
pokud nebudu zítra touhle dobou zpátky,
Pokračuj, pokračuj, jako by na ničem nezáleželo.
Too late, my time has come,
Sent shivers down my spine,
Body's aching all the time.
Goodbye, everybody, I've got to go,
Gotta leave you all behind and face the truth.
Pozdě nadešel můj čas,
zamrazilo mě v zádech,
tělo mě stále bolí.
Sbohem, všichni, už musím jít,
musím vás všechny opustit a čelit pravdě.
Mama, ooh (anyway the wind blows),
I don't wanna die,
I sometimes wish I'd never been born at all.
Mami, ooo (jakkoliv fouká vítr),
nechci umřít,
někdy si přeji, abych se nikdy nenarodil.
I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?
Vidím maličkou siluetu muže,
Chvástale, chvástale, dokážeš zatančit Fandango?
Thunderbolt and lightning,
Very, very frightening me.
(Galileo) Galileo.
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro
Magnifico.
Blesk a bouřka,
mě velmi děsí.
(Galileo) Galileo,
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico*.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family,
Spare him his life from this monstrosity.
Jsem jen chudý chlapec, nikdo mě nemá rád.
On je jen chudý chlapec z chudé rodiny.
Zachraňte jej z této obludnosti
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let me go!)
Will not let you go. (Let me go!)
Never, never let you go
Never let me go, oh.
No, no, no, no, no, no, no.
Oh, mama mia, mama mia (Mama mia, let me go.)
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Lehce získáš, lehce ztratíš, necháte mě jít?
Bismillah*! Ne, nenecháme tě jít. (Nechte ho jít!)
Bismillah! Nenecháme tě jít. (Nechte ho jít!)
Bismillah! Nenecháme tě jít. (Nechte mě jít!)
Nenecháme tě jít. (Nechte mě jít!)
Nikdy, nikdy tě nenecháme jít.
Nikdy mě nenechají jít, oh!
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
Ó, mama mia, mama mia (Mama mia, nechte mě jít.)
Belzebub má ďábla i pro mě, pro mě, pro mě.
So you think you can stone me and spit in my eye?
So you think you can love me and leave me to die?
Oh, baby, can't do this to me, baby,
Just gotta get out, just gotta get right outta here.

Takže si myslíš, že mnou můžeš opovrhovat a plivat mi do tváře?
Takže si myslíš, že mě můžeš milovat a nechat mě zemřít?
Ó, holka, to mi nemůžeš udělat, holka,
jen se musím dostat, jen se musím odsud dostat.

(Oh, yeah, oh yeah)
(Ó, jé, ó, jé)

Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters,
Nothing really matters to me.
Na ničem skutečně nezáleží,
každý to vidí,
na ničem skutečně nezáleží,
mně na ničem skutečně nezáleží.
Anyway the wind blows. Ať už vítr fouká jakkoliv

Text přidala jameswhildlea

Text opravil Geralt

Videa přidali Ejyou, barnajka

Překlad přidala jameswhildlea

Překlad opravila Zapletalka

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Podle této písně je pojmenován film Bohemian Rhapsody, který je o příběhu Queen, ale převážně o Freddiem. (Nakira)
  • Rockoví fanoušci v roce 2000 zvolili Bohemian Rhapsody jako skladbu tisíciletí. (dianss)
  • Bohemian Rhapsody se stala v Británii písní číslo 1 hned dvakrát. Poprvé v roce 1975 po svém uvedení a podruhé v roce 1991 po Mercuryho smrti.  (JanaB)
  • Kdyby se tato píseň nestala tak úspěšnou, tak by se Queeni pravděpodobně rozpadli kvůli nedostatku peněz. (Patrikson)
Reklama

The Ultimate Best Of Queen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.