Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You'll never leave me
You need me in this life
You can't live without me
I own you
You belong to me
That's right, don't ever try to leave me
Because you can't
You can't do it
You know who I am
Nikdy mě neopustíš
Potřebuješ mě v tomhle životě
Nemůžeš beze mě žít
Jsi můj
Patříš mi
Je to tak, nikdy se mě nepokoušej opustit
Protože nemůžeš
Nedokážeš to
Ty víš, kdo jsem

My name is Heroin I'm better than your medicine
I'll take your life and your soul if you let me in
There ain't a problem in this world that I can't fix
There ain't a pain that you have I can't help you deal with [x2]

Moje jméno je Heroin, jsem lepší než tvůj lék
Vezmu si tvůj život a duši, když mě necháš vejít
Na světě není problém, který nedokážu spravit
Neexistuje bolest, co máš, se kterou ti nemůžu pomoct se vypořádat [x2]

You need me you can't live without me inside you
Don't believe in negative press you've been lied to
I'm all you need in life you can't breathe without me
I'm your best friend, your lover and your family
I make you feel like you have supernatural power
I'm all you need and I'm just a brown powder
You'd steal from your own mother just to have me
Walk through the worst neighborhoods just to grab me
Potřebuješ mě, beze mě v tobě nedokážeš žít
Nevěř v záporný tlak, kterému jsi lhal
Jsem všechno, co v životě potřebuješ, nemůžeš beze mě dýchat
Jsem tvůj nejlepší přítel, tvůj milenec a tvoje rodina
Zařídím aby ses cítil jako když máš super schopnosti
Jsem, všechno co potřebuješ, jenom hnědý prášek
Kradl bys od svojí mámy jenom proto, abys mě měl
Prošel tou nejhorší čtvrtí, jen abys mě dostal

Sitting in a corner putting me in a spoon
Anticipating the feeling you're gonna have soon
Burning me, turning me into liquid form
It's a great habit what you wanna kick it for
You look at you, you're trembling putting me in that syringe
You're pocking your skin you're trying to get me in
You'll shoot me through your eyelids just to get me to your brain
The faster I can go there and ease your pain
In your vein I just slither like a venoms snake and it's great
I can't wait to end your heartache
I slowly cross the blood brain barrier
Give birth to morphine finds to open your receptors
You have a sensation; you're calling it a rush
The intensity because you had all my drug
And the faster that I find to open your receptors
The more intense the rush is, it feels even better
You might have a warm blushing in your skin
Have a dry mouth or happiness in your limbs
You might be nauseous, vomit, have severe itching
But it's worth it nothing beats this here feeling
Sedící v koutě a dávající mě na lžíci
Očekávající pocit, co brzy budeš mít
Vařící mě, měnící mě v tekutinu
Je to super zvyk, který chceš rozjet
Podívej se na sebe, jak se třeseš natahujíc mě do té buchny
Napícháváš si kůži, snažíš se mě dostat dovnitř
Nastřelíš mě přes tvý víčka, jen abys mě dostal do mozku
My name is Heroin I'm better than your medicine
I'll take your life and your soul if you let me in
There ain't a problem that I can't fix
There ain't a pain that I can't help you deal with
Co nejrychleji se tam můžu dostat a zmírnit tvojí bolest
Plazím se v tvojí žíle jako jedovatý had a je to skvělý
Nemůžu se dočkat, až skončí tvoje trápení
Pomalu se prostupuju hematoencefalickou bariéru
Obrozuju morfin, aby mohl otevřít tvoje receptory
Dostal jsi pocit, kterému říkáš nájezd
Ta intenzita, páč jsi měl celou mojí drogu
A ta rychlost kterou otevírám tvoje receptory
Čím intenzivnější je nájezd, tím je to ještě lepší
Možná se tvoje kůže červená
Máš vyschlá ústa nebo štěstí ve tvých končetinách
Může ti být nevolno, na zvracení, můžeš mít svědění
Ale stojí to za to, nic nepřebije tenhle ten pocit
My name is Heroin I'm better than your medicine
I'll take your life and your soul if you let me in
There ain't a problem that I can't fix
There ain't a pain that you have I can't help you deal with [x2]
Moje jméno je Heroin, jsem lepší než tvůj lék
Vezmu si tvůj život a duši, když mě necháš vejít
Na světě není problém, který nedokážu spravit
Neexistuje bolest, se kterou ti nemůžu pomoct se vypořádat

You got problems in your life I can help you through it
you tried to dump me once before but you couldn't do it
You had insomnia, muscle and bone pain
Worse than when you tried to leave my cousin named Cocaine
You were vomiting, restless, had cold flashes
It's just you and me no one knows you're an addict
You're psychically dependent on me now. Don't you see that?
You would die without me in your life, believe that
I've infected your heart and collapsed you veins
I've done sever damage to your brain
Because of me you've had bacterial infections
A small price to pay that's the cost of my affection
The high is wearing of you're drowsy for a couple of hours
My affects have got your mental function all clouded
Your heart rate drops your respiratory system slows
You're slowly fading as a victim of my overdose
You need me but don't you see I don't need you
There's a lot of people in this world that need me too
I just used you like the stupid bitch you are
I left you dead in your own vomit on the kitchen floor
Moje jméno je Heroin, jsem lepší než tvůj lék
Vezmu si tvůj život a duši, když mě necháš vejít
Na světě není problém, který nedokážu spravit
Neexistuje bolest, co máš, se kterou ti nemůžu pomoct se vypořádat [x2]
I didn't care about you; you're just a bitch to me
I know you cheated on me with my brother Ecstasy
We got more people to infect, you can't stop me
These rehabs and clinics people still can't drop me
Máš v životě problémy, já ti můžu pomoct jimi projít
Už jednou před tím jsi se mě zkusil zbavit, ale nezvládl jsi to
Nemohl jsi spát, bolely tě svaly a kosti
Bylo to ještě horší než když ses pokusil opustit mojí sestřenku jménem Kokain
Zvracel jsi, byl jsi neklidný, měl jsi zimnici
Jsme to jenom ty a já, nikdo jiný neví, že jsi závislák
Teď jsi na mě psychicky závislý. Copak to nevidíš?
Ve tvém životě bys beze mě umřel, tomu věř
Nakazil jsem tvoje srdce a poničil tvoje žíly
Vážně jsem ti poškodil mozek
Díky mě jsi měl bakteriální infekci
Malá cena jakožto náklad za mou náklonnost
Nabuzenost tě drží ospalého vzhůru na několik hodin
Moje účinky zamlžují všechny tvé mentální funkce
Tvá srdeční frekvence klesá, dýchání zpomaluje
Pomalu slábneš jako oběť mého předávkování
Potřebuješ mě, ale copak nevidíš, já tebe nepotřebuju
Na světě je hodně lidí, kteří mě také potřebují
Jenom jsem tě využil, jako blbou děvku, která jsi
Nechal jsem tě mrtvého ve tvých vlastních zvratkách na kuchyňské podlaze
Byl jsi mi ukradený, jsi pro mě jenom děvka
Vím, že jsi mě podváděl s mým bráchou Extází
Máme nakazit víc lidí, nemůžeš mě zastavit
Tito rehabilitovaní a ozdravení lidé ode mě pořád nemůžou upustit
Už jsem na zabijáckym flámu už po celá desetiletí
Na světě není nic, co mě zpomalí
I've been on a killing spree for decades now
There ain't nothing in this world gonna slow me down
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Jo, tak to je
Nemůžeš mě zastavit
Prostě budu pokračovat
Budu ukončovat další životy, kazit další lidi
Tohle nikdy neskončí
Protože když jsi mě měl jednou, už beze mě nebudeš moct žít
Ovládnu celý tvůj svět
Žiješ pro mě
Jsi můj
Yeah that's right
You can't stop me
I'm just gonna keep going
I'ma keep ending more lives, infecting more people
This ain't never gonna stop
Cause once you've had me, you can't live without me in your life
I will rule your whole world
You live for me
I own you
Moje jméno je Heroin, jsem lepší než tvůj lék
(lepší než tvůj lék)
Vezmu si tvůj život a duši, když mě necháš vejít
(necháš vejít)
Na světě není problém, který nedokážu spravit
Neexistuje bolest, co máš, se kterou ti nemůžu pomoct se vypořádat [x2]
My name is Heroin I'm better than your medicine
(better than your medicine)
I'll take your life and your soul if you let me in
(let me in)
There ain't a problem that I can't fix
There ain't a pain that you have I can't help you deal with [x2]

Text přidal kamilos

Text opravila Ivana420

Video přidal kamilos

Překlad přidala Ivana420

Překlad opravila Ivana420

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Creation To ExeQtion (The Audio Biography Of A Serial Killer)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.