Playlisty Kecárna
Reklama

What You Wish For - text, překlad

playlist Playlist
It's a weakness, it's a sickness
It's the very core of what we do
It's a story of a heart beat
But the end is not complete with
Je to slabost, je to nemoc
Je to jádro všeho, co děláme
Je to příběh srdečního tepu
Ale konec není kompletní
Oh baby please
Don't put your hands on me
They're cold and unease
The very nature of me
Oh, zlato, prosím
Nedávej na mě ruce
Jsou chladné a neklidné
Samotná má povaha
And I want you and I need you
But it's not over till I sleep
A chci tě a potřebuju tě
Ale je po všem, dokud spím
Full moon rising
Where should we begin?
(In suffering)
Úplněk stoupá
Kde bychom měli začít?
(V utrpení)
There was something in the darkness
Something so wild and undefined
It was hunger, drew me to you
But the end was never about
Něco bylo v temnotě
Něco tak divoké a nedefinované
Byl to hlad, táhl mě k tobě
Ale konec o tom nikdy nebyl
Oh baby please
Don't be so cruel to me
It's not this disease
That breaks each bone in me
Oh, zlato, prosím
Nebuď ke mně krutý
Není to tahle nemoc
Která ve mně láme každičkou kost
So be careful what you wish for
For it is never what you need
Tak buď opatrný na to, co si přeješ
Protože to nikdy není to, co potřebuješ
What you wish for will be granted
All your dreams will be enchanted
Co si přeješ, aby bude uděleno
Všechny tvé sny budou okouzleny

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beneath the Veiled Embrace

Reklama

Pythia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.