Playlisty Kecárna
Reklama

Ride for Glory - text, překlad

playlist Playlist
I'd be a liar if I said this wasn't hell
Waiting for your heart to find me
And in the darkness when I cast my evil spell
All I find is light to blind me
Lhala bych, kdybych řekla, že tohle nebylo peklem
Čekám až mě najde tvé srdce
A v temnotě, když sesílám své zlé kouzlo
Všechno, co nacházím je světlo, co mě oslepuje
Saddle up my love
It's time we ran this race of pain
No more tears to shed
It's time to end this stupid game
And be the master of the hunt
Usaď se, má lásko
Je na čase uběhnout tento závod bolesti
Už žádné slzy k prolévání
Je na čase ukončit tuhle hloupou hru
A být mistrem lovu
Ride for glory
I do not believe that we can
End this story
Ride for glory on the steeds of hell.
Jeď si pro slávu
Nevěřím, že můžeme
Ukončit tento příběh
Jeď si pro slávu na pekelných ořích
The steeds of hell will never cease
to conquer mans desire to flee
Their hooves of fire will rage and storm
and leave a woman's love forlorn
Pekelní oři nikdy nepřestanou
Dobývat lidskou touhu uprchnout
Jejich ohnivá kopyta budou zuřit a bouřit
A zanechají ženskou lásku opuštěnou
We're running wild but we can't seem to halt the pace
I will not kneel just to kiss you
I rein you in but you're a man I can't replace
So I whip you just to miss you
Utíkáme divoce, ale nemůžeme zřejmě zastavit to tempo
Nepokleknu jen, abych tě políbila
Držím tě na uzdě, ale jsi člověk, kterého nemůžu nahradit
Tak tě bičuju tím, jak mi chybíš

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beneath the Veiled Embrace

Reklama

Pythia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.