Playlisty Kecárna
Reklama

Gangsta's Paradise by Falling In Reverse (Coo.. - text, překlad

playlist Playlist
As I walk through the valley of the shadow of death,
I take a look at my life and realize there's nothin' left.
Cause I've been laughing and blasting so long,
That even my mama thinks that my mind is gone!
Když kráčím údolím stínu smrti
Dívám se na svůj život a uvědomuji si, že nic nezbylo
Protože jsem se smál a střílel tak dlouho
Že si i má máma myslí, že jsem se zbláznil!
But I ain't never crossed a man that didn't deserve it,
Me be treated like a punk, yeah
You know that's unheard of.
You better watch how you're talking
And where you're walking,
Or you and your homies might be lined in chalk.
Ale nikdy jsem nezkřížil cestu někomu, kdo si to nezasloužil
Jednali se mnou jako z grázlem, yeah
Víš, to je neslýchané
Radši si dávej pozor na to s kým mluvíš
A kam jdeš
Nebo ty a tví kámoši skončíte v zemi
I really hate to trip but I gotta loc,
As they croak, I see myself in the pistol smoke.
I'm the kinda G the little homies wanna be like,
On my knees in the night
Saying prayers in the streetlight.
Opravdu to nenávidím, ale nemůžu si pomoc
Když skřehotají, vidím se v dýmu pistole
Jsem ten typ G, kterým chtějí mít děcka
Na kolenou za noci
Říkají modlitby v pouličních světlech
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise,
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise.
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise,
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Look at the situation, they got me facin',
I can't live a normal life, I was raised by the streets.
So I gotta be down with the hood team,
Too many television watching
Got me chasing dreams.
Podívej se na situaci, které musím kvůli nim čelit
Nemůžu žít normální život, vyrostl jsem na ulici
Takže musím být na dně se zamaskovaným týmem
Moc dlouhé sledování televize
Mě nutí honit se za svými sny
I'm an educated fool with money on my mind,
I got a tin in my hand and a gleam in my eye.
I'm a loc'd out gangsta set trippin' banger,
And my homies are down, don't arouse my anger.
Jsem vzdělaný blázen s hlavou plnou peněz
Mám desítku v ruce a lesk v oku
Jsem pominutý gangster, těžkej mlátič
A moji kámoši jsou dole, tak mě nezkoušej naštvat
Death ain't nothing but a heartbeat away,
I'm living life, do or die, what can I say?
I'm 23 now, but will I live to see 24?
The way things are going, I don't know!
Smrt není nic jen odchod srdečního tepu
Žiju život, dělej nebo zemři, co můžu říct?
Je mi teď 23, ale budu žít do 24?
Podle toho, jak věci jdou, vážně nevím!
So tell me why are we so fucking blind to see,
The ones we hurt are you and me?
Tak mi řekni proč jsi tak zasraně slepá, že nevidíš
Ty, které zraňuje, jsme ty a já?
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise,
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise.
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise,
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Power and the money, money and the power,
Minute after minute, hour after hour.
Everybody's running, but half of them ain't looking,
What's going on in the kitchen
But I don't know what's cookin'.
Moc a peníze, peníze a moc
Minuta po minutě, hodina po hodině
Každý spěchá, ale polovina z nich se nedívá
Co se děje v kuchyni
Ale nevím, co vaří
They say I gotta learn, but nobody's here to teach me,
If they can't understand it, how can they reach me?
I guess they can't
I guess they won't
I guess they front
That's why I know my life is out of luck.
Říkají, že se musím poučit, ale nikdo mě tu neučí
Když nemůžou chápat, jak se mi můžou rovnat?
Hádám, že nemůžou
Hádám, že nebudou
Hádám, že jsou v čele
To je důvod proč vím, že je můj život smolný
(oh.....yeah) (oh....yeah)
Ha ha, fuck everyone! Ha ha, seru na všechny!
What up?
Shout out to Epitaph,
Shout out to Fearless Records,
Punk Goes 90's, oh.
Shout out to all the bands in the record.
Falling In Reverse, 2014 and beyond
Gangsta's paradise, baby
Co se děje?
Křičte na Epitaph
Křičte na Fearless Records
Punk Goes 90's, oh
Křičte na všechny kapely na nahrávce
Falling in Reverse, 2014 a dál
Gangsta's Paradise, kotě
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise,
Been spending most their lives
Living in the gangsta's paradise.
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise,
Keep spending most our lives
Living in the gangsta's paradise.
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Strávili většinu života
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu
Stále marníme své životy
Žijíce v ráji zločinu

Text přidala melmeloun

Text opravil DevilDan

Videa přidali Papaja7, melmeloun

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • "Gangsta's Paradise" vyšla na stejnojmenném albu rappera Coolia 21. listopadu 1995. (DevilDan)
  • Fearless Records je americké alternativně rockově zaměřené hudební vydavatelství, které vzniklo v roce 1992 ve městě Westminster v Kalifornii a od roku 1994 podepisuje smlouvy s kapelami. (DevilDan)
  • Epitaph Records - pod touto společností skupina nahrává. (DevilDan)
Reklama

Punk Goes 90's, Vol. 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.