Kecárna Playlisty
Reklama

This House Is Condemned - text, překlad

playlist Playlist
He's in a room
He sees the floor
He sees the wall
He sees the roof
He sees the door
It's 9:38
So he goes up to the door
but he finds himself in another room
identical to the one before
The clock still reads 9:38
So he goes out of that room
but he finds himself in a parallel room
A mirror image of the one before
Je v pokoji
Vidí podlahu
Vidí stěnu
Vidí strop
Vidí dveře
Je 9:38
A tak jde ke dveřím
Ale ocitá se v jiném pokoji
Stejném jako ten původní
Hodiny stále ukazují 9:38
Tak vychází z pokoje ven
Ale ocitá se v obdobném pokoji
V zrcadlovém odrazu toho předešlého
He hits the floor
He hits the wall
He hits the door
He hits the door
The clock reads 9:38
He throws it at the roof
He breaks a hole
He climbs out
He sees the moon
He sees the stars
He sees the sky
The stars are small light bulbs
set in a black cardboard dome
He climbs out
He sees the stars
he sees the sky
The stars are small light bulbs
set in a black cardboard dome
He hits the floor
He hits the wall
He hits the roof
He hits the dome
He hits the dome
Condemned
This house
This house is
This house is
Is this house
This house
Is this house
Naráží do podlahy
Naráží do zdi
Naráží do dveří
Naráží do dveří
Hodiny ukazují 9:38
Hází je na strop
Vytváří otvor
Vylézá ven
Vidí Měsíc
Vidí hvězdy
Vidí oblohu
Hvězdy jsou malé žárovky
Zasazené do malé lepenkové kupole
Vylézá ven
Vidí hvězdy
Vidí oblohu
Hvězdy jsou malé žárovky
Zasazené do malé lepenkové kupole
Naráží do podlahy
Naráží do zdi
Naráží do stropu
Naráží do kupole
Naráží do kupole
Určen k demolici
Tenhle dům
Tenhle dům je
Tenhle dům je
Je tenhle dům
Tenhle dům
Je tenhle dům
Fill in a housing form
By one o'clock
Time again
Sort housing papers
9:38
Two thousand years from now it will still be ticking
Vyplň smlouvu na bydlení
Do jedné hodiny
Čas
Vyřiď papíry o bydlení
9:38
Ode dneška za dva tisíce let to stále bude tikat
He hits the floor
Wall, roof, door
The clock reads 9:38
He hits the dome, door, wall, space, floor, time
He sees the moon
He sees the stars for some romantic reason
Space, dome, door, wall, clock face, space, time, place, floor, wall, door, roof
Naráží do podlahy
Zdi, strop, dveře
Hodiny ukazují 9:38
Naráží do kupole, dveří, zdi, prostoru, podlahy, času
Vidí Měsíc
Pro nějaký romantický důvod vidí hvědy
Vesmír, kupole, dveře, zeď, ciferník, prostor, čas, místo, podlaha, zeď, dveře, strop
This is one small step for mankind
one giant leap for man
Ten
Nine
Eight
Seven
Six
Five
Four
Three
Two
One
Zero
We have lift-off
He takes the clock
he breaks the dome
He sees the moon
He sees the stars
He sees the sky
He sees the earth for some romantic reason
He takes the clock
He breaks the dome
He sees the moon
He sees the stars
He sees the sky
He sees the earth
Space, time, place, condensed
Space, time, place, condemned
This house is
This house is
This house is
condemned
This house is
This house is
This house is
condemned
Tohle je malý krok pro lidstvo
Jeden velký skok pro člověka
Deset
Devět
Osm
Sedm
Šest
Pět
Ctyři
Tři
Dva
Jedna
Nula
Odstartovali jsme
Uchopuje hodiny
Rozbíjí kupoli
Vidí Měsíc
Vidí hvězdy
Vidí oblohu
Pro nějaký romantický důvod vidí zeměkouli
Uchopuje hodiny
Rozbíjí kupoli
Vidí Měsíc
Vidí hvězdy
Vidí oblohu
Vidí zeměkouli
Vesmír, čas, místo, zhuštěno
Vesmír, čas, místo, určeno k demolici
Tenhle dům je
Tenhle dům je
Tenhle dům je
Určen k demolici
Tenhle dům je
Tenhle dům je
Tenhle dům je
Určen k demolici

Text přidal Sigur

Text opravil PsychoKiller

Video přidal Sigur

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama

Separations

Reklama

Pulp texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.