Playlisty Kecárna
Reklama

Fishing - text, překlad

playlist Playlist
Closed mouth catches no flies
Burning bridges as you're crossing is not very wise
When analysed
Be tongue-tied
Play snakes and ladders
But not suicide
Like casting pearl before swine
Zavřená ústa nezachytí žádné mouchy
Pálení mostů, když je přecházíš, není moc moudré
Když sis to rozebral
Budeš neschopen slova
Hraješ hady a žebříky
Ale žádná sebevražda
Jako házet perly sviním
Talking to you is a waste of time
You burned the bridges you've been crossing
Go crawl back into your dustbin
Mluvit s tebou je ztráta času
Spálil jsi mosty, které jsi přecházel
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Crawl back in your own dustbin Zalez zpátky do svý vlastní popelnice
From you expect this lack of respect
To be sly
Not one of a kind
Pretty picture
Bad frame of mind
Like casting pearl before swine
Od tebe to očekává nedostatek respektu
Být prohnaný
Ne jediný svého druhu
Hezkej obrázek
Špatná nálada
Jako házet perly sviním
Talking to you is a waste of time
You burned the bridges you've been crossing
Go crawl back into your dustbin
Mluvit s tebou je ztráta času
Spálil jsi mosty, které jsi přecházel
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Go crawl back into your dustbin
Go crawl back into your dustbin
Go crawl back into your dustbin
Go crawl
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Jsi zalézt
I've learned caution
This comes from wisdom
These altitudes
These dizzying heights
These bottomless pits
These sweet delights
Naučil jsem se opatrnosti
To přichází z moudrosti
Tyto nadmořské výšky
Tyto závratné výšky
Tyto bezedné jámy
Tyto sladká potěšení
Like me
You are unlike me
Like me
You are unlike me
Jako já
Nejsi jako já
Jako já
Nejsi jako já
Go crawl
Back in
Your dustbin
Jdi zalézt
Zpátky do
Svý popelnice
Talking to you is a waste of time
You burned the bridges you've been crossing
Mluvit s tebou je ztráta času
Spálil jsi mosty, které jsi přecházel
Under surveillance
Sweet subservience
I think you're stupid
But you're worth the mention
People who need people
Are the stupidest of people
Pod dozorem
Sladká poslušnost
Myslím si, že jsi hloupý
Ale jsi hodnota menšiny
Lidé, kdo potřebuje lidi
Jsou nejhloupější z lidí
Go crawl back into your dustbin
Go crawl back into your own dustbin
Go crawl back into your dustbin
Go crawl back into your own dustbin
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Jdi zalézt zpátky do svý vlastní popelnice
Jdi zalézt zpátky do svý popelnice
Jdi zalézt zpátky do svý vlastní popelnice

Text přidal PsychoKiller

Text opravil PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Album

Reklama

Public Image Ltd texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.