Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
What goes on?
Rollin' stones of the rap game not braggin'
Lips bigger than Jagger, not saggin'
Spell it backwards
I'm a leave it at that..
Co se děje?
Rolling Stones rapu, hra se nevychloubá
Rty větší jak Jagger, nemluví
Řekni to pozpátku
Nechávám to tak...
That ain't got nothin' to do with rap
Check the facts expose those cats
Who pose as heros and take advantage of blacks
Your governments gangster so cut the crap
A war goin' on so where you at?
Tohle nemá co dělat s rapem
Zkontroluj fakta, vystav tyhle kočky
Které pózují jako hrdinky a využívají černé
Tvůj vládní gangster, tak nekecej
Válka pokračuje, tak kde jsi?
Fight the power comes great responsiblity
Fuck the police but who's stoppin' you from killin' me?
Disasters, fiascos over a loop by
If it's an I instead of we
Believin' tv
Spittin' riches, bitches,
And this new thing about snitches
Watch their asses move the masses switches
System dissed them but barely missed her
My soul intention to save my brothers and sisters
Bojuj, moc přichází s velkou zodpovědností
Seru na polici, ale kdo tě zastaví od mého zabití?
Katastrofy, fiasca ve smyčce
Jestli je tu já namísto my
Věřící televizi
Plivající boháče, děvky
A tohle je něco nového o práskačích
Sleduj jejich pohybující se prdele, masivní spínače
Systém na ně útočil, ale těžce mi chyběla
Moje duše záměrně zachraňuje mé bratry a sestry
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Screamin' gangsta 20 years later
Of course endorsed while consciousness faded
New generations believing them fables
Gangster boogie on two turntables
Křičící gangster o 20 let později
Samozřejmě souhlasili zatímco vědomí vybledlo
Nové generace věří jejich bajkám
Gangserké boogie na dvou gramofonech
Show no love so it's easy to hate it
Desecrated while the coroner waited
Any given Sunday so where yall rate it?
Wit slavery, lynching, and them drugs infiltrated
Neukazuj lásku, tak je snadné nenávidět
Znesvěcen zatímco koroner čekal
Jakákoliv daná neděle, tak kde to ohodnocujete?
S otroctvím, lynčováním a infiltrovanými drogami
I'm like that doll Chuckie, baby
Keep comin' back to live love life like I'm crazy
Keep it movin' risin' to the top
Doug fresh clean livin' you don't stop
Jsem jako panenka Chuckie, kotě
Dál se vracím k žití milovaného života jako šílenec
Dál stoupám na vrchol
Čerstvé čisté žití nezastavíte
Revolution means change
Don't look at me strange
So I can't repeat what other rappers be sayin'
You don't stand for something
You fall for anything
Harder than you think
It's a beautiful thing
Revoluce znamená změnu
Nedívej se na mě divně
Takže nemůžu zopakovat, co říkají jiní rapeři
Nestojíš za nic
Padáš pro cokoliv
Hůř než si myslíš
Je to krásná věc
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
So it's time to leave you a preview
So you too can review what we do
20 years in this business
How you sell sell soul
People bear witness
Thank you for lettin' us be ourself
So don't mind me if I repeat myself
These simple lines be good for your health
To keep them crime rhymes on the shelf
Live life love like you just don't care
5000 leaders never scared
Bring the noise it's the moment they fear
Get up still a beautiful idea
Je na čase nechat ti tu ukázku
Takže můžeš zkontrolovat, co děláme
20 let v tomto businessu
Jak prodáváš, prodáváš duše?
Lidé nesou svědectví
Děkuji, že nás necháváš být sami sebou
Takže mě nezajímám já, když se opakuju
Tyhle jednoduché řádky jsou dobré pro tvé zdraví
Aby tě drželi rytmus zločinů na polici
Žij život lásky jako by tě to nezajímalo
5000 vůdců nikdy nevyděšených
Přiveď hluk, to je chvíle, které se bojí
Vstaň, stálá krásná ideo
Get up
Throw yo hands in the air
Get up show no fear
Get up if yall really care
Pe 20 years
Now get up
Vstávej
Vyhoď ruce do vzduchu
Vstávej, neukazuj strach
Vstávej, jestli je to nebdue zajímat
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Get up
Hard...just like that
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle
Vstávej
Těžko ...přesně takhle

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How You Sell Soul To A Soulless People Who Sold Their Soul?

Reklama

Public Enemy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.