Playlisty Akce
Reklama

Take My Hand While I Take My Life - text, překlad

playlist Playlist
He said: "I'll take it all
Give me grandeur and the stars as they fall
Give me heaven as, the angels they call
To me from above and they wisper "you're eternal""
Řekl: "Vezmu to všecho"
Dej mi majestátnost a hvězdy jak padají
Dej mi nebe jak anděle, kteří volají
Ke mně ze shora a šeptají "jsi věčný"
We've been marked, we've been chosen by our martyrs
We hide the absence of our halos as they shatter
Ready on the broken wings of our sires
Give up life for glory in the cinders of our blackened wake
Byli jsme poznamenaní, byli jsme vybráni našimi mučedníky
Skrýváme nepřítomnost našich svatozáří, jelikož se roztříštili
Připraveni na zlomení křídel našich předků
Vzdát se života pro slávu v popelu našeho zčernalého bdění
They'll hold me close
And wash away the sin
And the soil
Caress my soul with compassion
And light the path to immortality
Budou mě držet těsně
A smyjou hříchy
A půdu
Pohladí mou duši soucitem
A rozsvítí cestu k věčnosti
Hold me close to your flame
I need to feel you pain
And in my absence they'll send an angel your way
As the light fades from my eyes
Don't you cry, they're here for me
Just take my hand while I take my fucking life
Drž mě blízko k tvému plamenu
Potřebuju cítit tvou bolest
A v mé nepřítomnosti pošlou anděla tvou cestou
Když světlo zmizí z mých očí
Neplač, oni tu jsou pro mě
Jen mě vezmi za ruku, zatímco si vezmu svůj zkurvenej život
He said: "I'll take it all
Give me grandeur and the stars as they fall
Give me heaven as, the angels they call
To me from above and they wisper "you're eternal""
Řekl: "Vezmu to všecho"
Dej mi majestátnost a hvězdy jak padají
Dej mi nebe jak anděle, kteří volají
Ke mně ze shora a šeptají "jsi věčný"
We've been marked, we've been chosen by our martyrs
We hide the absence of our halos as they shatter
Ready on the broken wings of our sires
Give up life for glory in the cinders of our blackened wake
Byli jsme poznamenaní, byli jsme vybráni našimi mučedníky
Skrýváme nepřítomnost našich svatozáří, jelikož se roztříštili
Připraveni na zlomení křídel našich předků
Vzdát se života pro slávu v popelu našeho zčernalého bdění
They'll hold me close
And wash away the sin
And the soil
Caress my soul with compassion
And light the path to immortality
Budou mě držet těsně
A smyjou hříchy
A půdu
Pohladí mou duši soucitem
A rozsvítí cestu k věčnosti
Hold me close to your flame
I need to feel you pain
And in my absence they'll send an angel your way
As the light fades from my eyes
Don't you cry, they're here for me
Just take my hand while I take my fucking life
Drž mě blízko k tvému plamenu
Potřebuju cítit tvou bolest
A v mé nepřítomnosti pošlou anděla tvou cestou
Když světlo zmizí z mých očí
Neplač, oni tu jsou pro mě
Jen mě vezmi za ruku, zatímco si vezmu svůj zkurvenej život
They'll hold me close
And wash away the sin
And the soil
Caress my soul with compassion
And light the path to immortality
Budou mě držet těsně
A smyjou hříchy
A půdu
Pohladí mou duši soucitem
A rozsvítí cestu k věčnosti
Hold me close to your flame
I need to feel you pain
And in my absence they'll send an angel your way
As the light fades from my eyes
Don't you cry, they're here for me
Just take my hand while I take my fucking life
Drž mě blízko k tvému plamenu
Potřebuju cítit tvou bolest
A v mé nepřítomnosti pošlou anděla tvou cestou
Když světlo zmizí z mých očí
Neplač, oni tu jsou pro mě
Jen mě vezmi za ruku, zatímco si vezmu svůj zkurvenej život

Text přidal MrSadistic

Překlad přidala JesseVampire

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Order of the Shadow: Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.