Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Gangnam style-Parody - text, překlad

playlist karaoke

Oppan Kim Jong style
Kim Jong Style!!

I am kim jeong-un and I'm not here to amuse ya,
No, not kim jeong-il sorry for the confusion.
Everybody thinks South Korea makes the best K-pop.

You know who does a better job? Do you?
I'll give you a guess
It's a country whose number one export is nuclear tests
The national pastime of the people is to be oppressed

Did you guess North Korea congrats cuz you are the best!
You passed the test!
And I'm the leader,
The Great Successor
Who'd have known? Me!
I should have known! Yay!

I'd run for office,
but who'd oppose me?
Any of You? Nay!
How bout you? Nay!

Because just like Thor God of Thunder my Father chose chose chose chose me
KPOP Kim Jong Style!
Kim Jong Style!!

Walk-walk-walk-walk Walking Kim Jong Style
Let's chill for a while

Back to work!

Hey check out our Navy
Fire Fire Shoot Fire Fire

Wiping out hostiles
And nobody's lazy
Work-work sleep then work, torture!
I think you thought the Kim Jong age was almost done.

But just like Friends or Seinfeld it is only a rerun.
Cuz I'm just like my father and his father Kim Il Sung,
'cept they call me Kim Jong Fun, number one!

I got awesome hair
My daddy willed it to me because I'm his awesome heir
You should come to North Korea because we have awesome air
It's the only thing we have to eat because the food is scarce

Check in on Foursquare

I'm like the Beatles
I make the people
Cry and scream (yay)
See what I mean? (whew)
I go swimmin,
I pick up women
Take off your clothes (okay)
Suck on my toes (Who, me?)
I am Kim Jong Un and I will never be depose-pose-pose-posed !!!

Dancing Single File!
Make sure and Smile!

Throw-ow-ow-ow them on the pile.
Without trial.
Kim Jong Style.

Text přidala Kuka-303

Video přidala Kuka-303

Oppa
Kim Jong styl !

Já jsem Kim Jeong-un a nejsem tu abych tě bavil,
Ne, ne Kim Jeong-il, omlouvám se za zmatek.
Všichni si myslí, že Jižní Korea dělá nejlepší K-pop.

Víte, kdo dělá lepší práci? Víte ?
Dám vám hádat
Je to země, která je číslem jedna v exportu jaderných zkoušek
Národní zábava lidí je, aby byly utlačováni


Pokud jste uhádli Severní Koreu, cuz jste nejlepší !

Prošli jste testem !
A já jsem vůdce,
Velký Nástupce
Kdo by to věděl? Já!
Měl jsem to vědět! Hurá!

Rád bych kandidoval do úřadu,
ale kdo by byl proti mě ?
Některý z vás? Ne!
Jak co vy? Ne!

Protože stejně jako Thor bůh hromu můj otec vybral vybral vybral si mě vybral
KPOP Kim Jong styl!
Kim Jong styl !

Chůze chůze chůze procházka Kim Jong Styl
Pojďme chvíli relaxovat

Zpátky do práce!

Ahoj podívejte se na naše námořnictvo
Střel Střel Stref Střel Střel

Ničit nepřátele
A nikdo není líný
Pracovní práce spánek pak pracovat, mučení!
Myslím, že jste si mysleli, že Kim Jongovo stáří bylo skoro u konce.

Ale stejně jako Přátelé nebo Seinfeld je to jen opakování.
Protože jsem jako můj otec a jeho otec Kim Ir-
"CEPT mi říkají Kim Jong Fun, číslo jedna!
Mám úžasné vlasy
Můj táta mi to odkázal, protože jsem jeho úžasné dědic
Přijedete-li do Severní Koreje, protože máme úžasný vzduch
Je to jediná věc, kterou musíme jíst, protože jídlo je vzácné

Příjezd na Foursquare

Jsem jako Beatles
Dělám lidi
Plakat a křičet (Hurá)
Podívejte se, co mám na mysli? (No nazdar)
Jdu swimmin,
Vyzvednu ženy
Sundej si šaty (v pořádku)
Saj prsty u nohou (Kdo, já?)
Já jsem Kim Čong Un a nikdy nebudu sesazen -představují představuji představuje!

Tančení jednoho souboru!
Ujistěte se a úsměv!

Hodíš-íš-íš-íš je na hromadu.
Bez soudu.
Kim Jong Styl.

Překlad přidal drag66

Překlad opravil Amigos3

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.