Playlisty Akce
Reklama

The Haunting (Somewhere In Time) (Kamelot cov.. - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Merely the sound of your voice
Made me believe that
that you were her
Just like the river disturbs
...my inner peace
Once I believed I could find
Just a trace of her beloved soul
Once I believed she was all
Then she smothered my beliefs
Pouze zvuk tvého hlasu
Mě nutil věřit, že
Že jsi ona
Jen jak řeka znepokojuje
... můj vnitřní klid
Kdysi jsem věřil, že bych mohl najít
Jen stopu její milované duše
Kdysi jsem věřil, že byla vším
Pak udusila mou víru
One cold winter's night
I may follow her voice to the river
Leave me for now and forever
Leave while you can
O jedné chladné zimní noci
Možná následuji její hlas k řece
Nechej mě teď a navěky
Opusť mě dokud můžeš
Somewhere in time
I will find you and haunt you again
Like the wind sweeps the earth
Somewhere in time
When no virtues are left to defend
You fall in deep
Časem
Tě najdu a znovu tě budu strašit
Jako vítr zametá zemi
Časem
Když žádné ctnosti nezůstaly k obraně
Padáš do hlubiny
I was a liar in every debate
I rule the forces that fueled your hate
When the cold in my heart leaves
It comes to an end
And quietly I'll go to sleep
Byl jsi lhářem v každé debatě
Vládnu silám, které pohání tvou nenávist
Když chlad opouští mé srdce
Přichází ke konci
A tiše půjdu spát
How could that first time recur
When memories linger on and on
What made me think you were her
Helena is dead to all
dead to all
Nothing can bring her to life
Don't pretend that I'll be loving you
Once I believed she was gone
I'm corrupted from within
Leave me for now and forever
Leave while you can
Jak by to mohlo naše poprvé vrátit
Když vzpomínky přetrvávají dál a dál
Co mě nutilo myslet si, že jsi ona?
Helena je prvná pro všechny
Mrtvá pro všechny
Nic ji nepřivede k životu
Nepředstírám, že tě budu milovat
Kdysi jsem věřil, že byla pryč
Zevnitř jsem poškozen
Opusť mě pro teď a navěky
Opusť mě dokud můžeš
Somewhere in time
I will find you and haunt you again
Like the wind sweeps the earth
Somewhere in time
When no virtues are left to defend
You fall in deep
Časem
Tě najdu a znovu tě budu strašit
Jako vítr zametá zemi
Časem
Když žádné ctnosti nezůstaly k obraně
Padáš do hlubiny
I was a liar in every debate
I rule the forces that fueled your hate
When the cold in my heart leaves
It comes to an end
And quietly I'll go to sleep
Byla jse lhářka v každé debatě
Vládnu silám, které pohání tvou nenávist
Když chlad opouští mé srdce
Přichází ke konci
A tiše půjdu spát
Follow me into the light
Leave me tonight
I've gone too far to begin all anew
With someone like you
Následuj mě do světla
Nech mě dnes večer
Odešel jsem daleko, abych začal úplně odznovu
S někým jako jsi ty
Like ice on a lake of tears
I'll take you through
Life fades in anew
With someone like you
Jako led na jezeru slz
Vezmu tě srkz
Život mizí do nového
S někým jako jsi ty
Somewhere in time
I will find you and haunt you again
Like the wind sweeps the earth
Somewhere in time
When no virtues are left to defend
You fall in deep
Časem
Tě najdu a znovu tě budu strašit
Jako vítr zametá zemi
Časem
Když žádné ctnosti nezůstaly k obraně
Padáš do hlubiny
I was a liar in every debate
I rule the forces that fueled your hate
When the cold in my heart leaves
It comes to an end
And quietly I'll go to sleep
Byla jse lhářka v každé debatě
Vládnu silám, které pohání tvou nenávist
Když chlad opouští mé srdce
Přichází ke konci
A tiše půjdu spát

Text přidala ArchAngel

Text opravil Jeremiah

Video přidala ArchAngel

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Youtube covers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.