Playlisty Kecárna
Reklama

Unfuck The World - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
Poverty hit home like a war zone
Check America's pulse, heard a death tone
Division hittin like a bullet to precision
Kill the dream, kill the vision, now listen
What the fuck are you waiting for?
Stand up and rise like the tide
And move your ass with the quickness
You may live on the hit list
No fear, bare witness
Where's ya heart at the heartless can't say
Bow down, just do what the man say
Buy them lie them deny it all day
In a box they locked in the dead lay
Bombs droppin on cities where kids play
Soldiers fallin in the name of freedom hey
Civilians buried in the rubble where dreams die
Politicians spew lie after fuckin lie
Chudoba označila domov jako válečnou zónu
Když se podívám co na to americký zpravodajství, zaslech sem že mrtvou zónu
Divize zasahuje k upřesnění jako kulka
Zabije sen, zabije vizi, teď poslouchej
Na co k*rva čekáš?
Stoupni si a povstaň jako příliv
A pohni rychle svym zadkem
Možná že žiješ na seznamu těch míst co jsou označený
Žádnej strach, holý svědectví
Kde je tvoje srdce u bezcitných nemůžeš říct
Ukloň se, přesně jak ten chlápek řekl
Kupuj pro ně, lži pro ně a zapírej to celej den
V bedně kerou zamkly ve smrti leží
Bomby padající na města kde si děti hrají
Vojácí umírají ve jménu svobody hey
Civilisti pohřbený v sutinách na místech kde umírají sny
Politici maj pojev lží po zk*rvený lži
No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
Hatred lies divided people
Gorgeous anger deeds of evil
After the fall whom the bell calls
Like we all dancing In a ballroom without balls
Talk-walk look out listen
2020 see now
currency is attention
fascism too many cooks in the kitchen
exploding phones
killing drones on a mission
I'm elated to get y'all elevated
God remains God yeah and they hate it
On your knees people
Pledge allegiance to the evil
Everything changed yet nothing's changed
Bold is change, everything looking strange, yeah
Engineers got millennials livin in fear
Give a damn, evil can't stand yeah
When the people take a stand
Nenávistný lži rozdělujou lidi
Nádhernej hněv skutků zla
Po pádu který volají zvony
Jak kdyby sme všichni tancovali v místnosti s balónkama bez balónků
Něco nehraje, dávej pozor, poslouchej
2020 vidím teď
Měna je pozornost
Fašismus příliš mnoho kuchařů v kuchyni
Explodující telefony
Zabijácké drony na misích
Mám radost, že sem vás všychny povznesl
Bůh zůstává bohem yeah a oni ho nenávidí
Na kolena lidi
Slib věrnosti tomu zlu
Všechno se změnilo ale zatím se nic nezměnilo
Odvaha se mění, všechno vypadá divně, yeah
Inženýři žili tisíceletí ve strachu
Dejte jim co proto, zlo nemůže povstat yeah
Když se lidé postaví
No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
No Hatred
Fuck Racists
Blank Faces
Time's Changin
One Nation
Unification
The Vibration
Unfuck the World!
Žádná nenávist
Mr*at rasisty
Prázdný tváře
Časy se mění
Jeden národ
Sjednocení
Vibrace
Do pr*ele spravit ten svět!
Unfuck the world! Do pr*ele spravit ten svět!
Unfuck the world! Do pr*ele spravit ten svět!
Unfuck the world! Do pr*ele spravit ten svět!
Unfuck the world! Do pr*ele spravit ten svět!
I'm the straw that broke the camel's back
The gun in the car jack
The night stick that keeps crackin down
The resistance never backing down
Já sem to stébla které zlomí velbloudův hrb
Zbraň ve spodu auta
Noc ztmelí neustálí trhliny
Rezistence nikdy necouvne

Text přidal IneM

Video přidal IneM

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prophets Of Rage

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.