Kecárna Playlisty
Reklama

Name In Lights (feat. Rizzle Kicks) - text, překlad

playlist Playlist
People always ask me how I write songs
I tell them it's not complicated
I quite simply take everything one line at a time
Listen
Lidé se mě vždy ptají jak píšu songy
Říkám jim, že to není složité
Jednoduše dávám všechno na jeden řádek
Poslouchej
Everybody knows what my name is
But I'm still out pulling faces
Cara Delevingne have you got any cocaine please
Night out, cause it's my night off
I need a day off cause
When I crash I'll be a write-off
What a fucking sight, fuck it what a fucking night
Who the fuck are you to tell me
How to live my fucking life?!
Loving life, me I'm dandy
How quick can you get rid of a bottle of brandy?
In a rave listening to Trinidad James
Though we don't pop mollies we drop bombs of mandy
I go in if I'm out but I'm in a pickle now
I think Shop put something in my drink
And before I got back from the pissery fizzled out
Damned it didn't I. Down dizzled up
Fuck, what if I get pictured out!?
Každý zná mé jméno
Ale já jsem mimo rozeznávání tváří
Caro Delevigne, máš nějaký kokain, prosím?
Za noci venku, protože moje noc končí
Potřebuju být mimo den
Když bourám jsem mimo psaní
Jaký je to kurva pohled, ser na tu zkurvenou noc
Kdo kurva seš, že mi říkáš
Jak žít můj zasraný život?!
Milující život, já, já jsem frajer
Jak rychle vypiješ tuhle láhev brandy?
Na technoparty poslouchám Trinidada Jamese
I když nejsme pop molly, shazujeme bomby
Jdu dovnitř, když jsem venku, ale teď jsem v průšvihu
Myslím, že mi Shop něco hodil do pití
A předtím než se to všechno vyhasne
AŤ se propadnu. V závratích
Sakra, co když jsem mimo obraz!?
Cause I'm shameless, young and I'm famous
I'm shameless, young and I'm dangerous
I'm shameless, young and outrageous
They never should have put my name in lights
Protože jsem nestydatý, mladý a slavný
Jsem nestydatý, mladý a nebezpečný
Jsem nestydatý, mladý a pobuřující
Nikdy by neměli dát mé jméno do světel
Aww you get famous and then you seem naughty
Look at Stephen and he's like 40
Yo, got a little buzz, now it's funny
Cause the hunnies make a b-line for me
Tunnel ends with a bright light
But I'm alive and every tunnel
I find's got a white line
"Keep running to the loos" magazines chatter
Ain't substance abuse
I got a weak bladder!
Call it the Bieber effect; young too silly
Pro's pissed and in a year I'll have a few millis
Woop diddy, now they callin me an influence
They might as well say that Eddie Murphy is impotent
I told my label
I'm not a pisshead, I'm vibrant
And I only drink to make celebs more exciting
You should try this cause
No one's really saying much
Until they roll the Queen's face into a cylinder
Another one sniffs the dust!
Aww stal ses slavným a pak se zdáš nezbedným
Podívej se na Stephena a vypadá to, že mu je 40
Yo, trochu rozruchu, teď je to vtipný
Protože kočičky si pro mě dělají linky
Tunel končí jasným světlem
Ale já jsem naživu a každý tunel
Který nacházím má bílou čáru
"Dál běž k volnosti" časopisy klábosí
Není to zneužívání návykových látek
Mám slabý močový měchýř!
Říkejme tomu Bieber efekt, mladý moc hloupý
Pro je naštvaný a každý rok něco zpracuji
Woop diddy, teď mi říkají vlivný
Mohli by také říct, že Eddie Murphy je impotentní
Řekl jsem svému labelu, že si
Nenechám srát na hlavu, vibruju
A jen piju, abych udělal celebrity zajímavější
Měli byste si zkustit tento důvod
Nikdo moc neříká
Dokud neskryjí Královninu tvář do cylindru
Další z nich čichá prach!
Cause I'm shameless, young and I'm famous
I'm shameless, young and I'm dangerous
I'm shameless, young and outrageous
They never should have put my name in lights
Protože jsem nestydatý, mladý a slavný
Jsem nestydatý, mladý a nebezpečný
Jsem nestydatý, mladý a pobuřující
Nikdy by neměli dát mé jméno do světel
Put my name in lights
Creatures of the night
Now my mind is rolling
My eyes wide open
Fall down on the table
I'm crazy and I'm feeling quite unstable
My head spins, feeling reckless
I should probably slow right down
But I'm too tempted
Dej mé jméno do světel
Tvorové noci
Teď se moje mysl valí
Moje oči jsou dokořán otevřený
Padni na stůl
Jsem šílený a cítím se celkem nestabilně
Moje hlava se točí, cítím se nezodpovědně
Měl bych zpomlit
Ale jsem moc v pokušení
I'm a bastard, yep
My mother had me before she
And my father had married
I'm a bastard and I'm plastered
My God, honestly what have I started
Why is my face on pages of papers
That I wouldn't even wipe my arse with
Why are they so nasty to me?
I think I preferred it when they arse kissed
Oh and Cara I'm sorry Cara
But I can't promise I won't take this any farther!
Jsem bastard, yep
Moje matka mě měla než se ona
A můj otec vzali
Jsem bastard a přilepen
Můj bože, upřímně co jsem začal?
Proč je moje tvář na stránkách novin?
S tímhle bych si nemohl utřít zadek
Proč ke mně tak oškliví?
Myslím, že jsem radši, když mi políbili prdel
oh a Caro, je mi líto Caro
Ale nemůžu slíbit, že to nebude trvat dál!
Cause I'm shameless, young and I'm famous
I'm shameless, young and I'm dangerous
I'm shameless, young and outrageous
They never should have put my name in lights
Protože jsem nestydatý, mladý a slavný
Jsem nestydatý, mladý a nebezpečný
Jsem nestydatý, mladý a pobuřující
Nikdy by neměli dát mé jméno do světel
Put my name in lights
Creatures of the night
Now my mind is rolling
My eyes wide open
Dej mé jméno do světel
Tvorové noci
Teď se moje mysl valí
Moje oči jsou dokořán otevřený

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Professor Green řekl pro časopis Q, že inspiraci nalezl, když byl ve vaně. (DevilDan)
  • Green žertuje o modelce Caře Delevingne, když bezostyšně rapuje: "Cara Delevingne, have you got any cocaine please?". Je to odkaz na článek v novinách, kde byla Delevingne vyfocena paparazzi s neidentifikovatelným práškem, který ji vypadl z kapsi. Spekulovalo se o tom, že modelka bere kokain. (DevilDan)
Reklama

Growing Up in Public

Reklama

Professor Green texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.