Kecárna Playlisty
Reklama

Fast Life - text, překlad

playlist Playlist
I just woke up next to this chick who I don't know
And I'll probably never see her again
I can't remember what I did last night
Právě jsem se probudil vedle kočky, kterou neznám
A asi už ji nikdy neuvidím
Nemůžu si vzpomenout, co jsem dělal minulou noc
When behind the shades is the only place you can hide
And your waking thought is more often
Than not "where am I?"
Still pissed, and a half-empty bottle of liquor's
The only liquid you can find
Too busy to reminisce over a time
When you have time
And all you wanna do is chill, baby hold onto
Something that you can feel
That ain't too much to ask for, is it?
When you no longer look
Like the you in your passport picture
All you wanna do is turn over and find her
Normally turn over and you find her
But this time I turned over and I found you
Though we might not get to know
What this might amount to
Když jen za stíny je místo k úkrytu
A tvoje myšlenka při probuzení je nejčastěji
"Kde to jsem?"
Stále nasraný a napůl prázdná láhev alkoholu je
Jedinou tekutinou, co nacházíš
Moc zaneprázdněný na to, aby přemítal
Nad časem, který máš
A všechno, co chceš je klid, kotě, drž se
Něco, co může cítit
Není to trošku moc nebo je?
Když už dlouho nevypadáš
Jako fotka na tvém pase
Všechno, co chceš je porozhlédnout se a najít ji
Normálně se porozhlédni a najdeš ji
Ale tentokrát jsem porozhlédl a našel tebe
I když jsme nemuseli poznat
Co činíme
I just woke up next to this chick who I don't know
And I'll probably never see her again
I can't remember what I did last night
Let alone last weekend
I'd always wanted to live the fast life
Till it started speeding up
Now I'm here living the fast life
Good luck keeping up
Právě jsem se probudil vedle kočky, kterou neznám
A asi už ji nikdy neuvidím
Nemůžu si vzpomenout, co jsem dělal minulou noc
Natož minulý víkend
Vždy jsem chtěl žít rychlý život
Dokud nezačal zrychlovat
Teď jsem tady a žiju rychlý život
Hodně štěstí drží krok
A life that went from canapés to classic champagne
Cocktails to cigarette butts and champagne flutes
Rolled up notes, a few lines of coke
One hell of a headache and two piles of clothes
Room full of smoke, eyes full of sleep
A plane I've gotta catch and a bed I don't wanna leave
I don't wanna leave you, I wanna wake you
But I should let you sleep through, you look so peaceful
Tiptoeing as I'm rushing to get my things together
Too many pieces of puzzles for me to piece together
Maybe I'll leave a letter, in the hope that
When she wakes, she remembers me
And that we fell asleep together
But likely she remembered nothing
Woke up in a rush and huffing
At how Stephen kept her knocking
Grabbed her things, didn't see the letter
Let alone open it
Stepped over it on her way out
And never even noticed it
Život, který přišel chuťovek klasického šampaňského
Koktejly na cigaretové nedopalky a šampaňské
Srolované papírky, pár linek koksu
Jedno zatracené bolení hlavy a dvě hromady oblečení
Pokoj plný kouře, oči plné spánku
Letadlo, které musím chytit a postel, kterou nechci opustit
Nechci tě opustit, chci tě vzbudit
Ale měl jsem tě nechat spát přestože vypadáš tak klidně
Po špičkám spěchám sbalit si věci
Tolik kousků puzzle musím složit
Možná ti nechám dopis, v naději, že
Až se vzbudí, bude si mě pamatovat
A že jsme spolu usnuli
Ale pravděpodobně si nevzpomene na nic
Vzbudí se ve spěchu
Když Stephen nepřestal klepat
Popadla své věci, neviděla dopis
Těžko ho otevře
Překročila práh
A nikdy si ho nevšimne
I just woke up next to this chick who I don't know
And I'll probably never see her again
I can't remember what I did last night
Let alone last weekend
I'd always wanted to live the fast life
Till it started speeding up
Now I'm here living the fast life
Good luck keeping up
Právě jsem se probudil vedle kočky, kterou neznám
A asi už ji nikdy neuvidím
Nemůžu si vzpomenout, co jsem dělal minulou noc
Natož minulý víkend
Vždy jsem chtěl žít rychlý život
Dokud nezačal zrychlovat
Teď jsem tady a žiju rychlý život
Hodně štěstí drží krok
I just woke up next to this chick who I don't know
And I'll probably never see her again
I can't remember what I did last night
Let alone last weekend
I'd always wanted to live the fast life
Till it started speeding up
Now I'm here living the fast life
Good luck keeping up
Právě jsem se probudil vedle kočky, kterou neznám
A asi už ji nikdy neuvidím
Nemůžu si vzpomenout, co jsem dělal minulou noc
Natož minulý víkend
Vždy jsem chtěl žít rychlý život
Dokud nezačal zrychlovat
Teď jsem tady a žiju rychlý život
Hodně štěstí drží krok

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Tuto píseň měl původně s Greenem zpívat Example, ale jeho nahrávací společnost zablokovala spolupráci. Green vysvětlil pro Digital Spy: "Společnost Sony nechtěla, aby se Example podílel na jiných skladbách před vydáním svého vlastního materiálu. Musel jsem znovu zpívat refrén jako tomu bylo v demu a je to dobré, protože se nic jiného nedalo dělat. Není to něco, co neumím, ale nejsem zvyklý svůj hlas takhle používat." (DevilDan)
Reklama

Growing Up in Public

Reklama

Professor Green texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.