Kecárna Playlisty
Reklama

Can't Dance Without You (feat. Whinnie Willia.. - text, překlad

playlist Playlist
A little birdy told me that I need to clean up
Remove the C, the L, the N and the A
Then put a D after the E and that's me, blud
How you mean, blud?
Sorry for complicating things, what I mean is I'm E'd up
Oh my god, Stephen, that's enough
Oh my lord, these are good
All I wanna hear now's Ebeneezer Goode
A little something to remind me of the 90s
Back when Es were good
I don't think I ever wanna leave the shubs
Ptáček mi řekl, že se mám uklidnit
Odstranit C, L, N a A
Pak dát D po E a to jsem já, pokrevní bratr
Jak to myslíš, brácho?
Promiň za komplikace, to co tím myslím je, že jsem vzhůru
Oh můj bože, Stephene, to stačí
Oh můj pane, tohle je dobré
Teď chci slyšet jenom Ebeneezer Goode
Něco mi připomíná 90. léta
Zpátky tam, kde Es byli dobří
Nemyslím si, že někdy opustím úlomky
All I need now is somebody's daughter
Nothing could put me in a foul mood
Just lost 3 quid on a bottle of water
But I don't mind because I just found you
Všechno co potřebuju, je něčí dcera
Nic mě nemohlo dostat do špatné nálady
Jen ztracené 3 libry za láhev vody
Ale nevadí, protože jsem tě našel
I can't dance without you
You know, I never could
You always have this special way
Of making life feel good
I can't dance without you
Although I know I should
You always have this special way
Of making life feel good
Nemůžu tancovat bez tebe
Víš, nikdy jsem nemohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
Nemůžu tancovat bez tebe
I když vím, že bych mohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
I'm in a raving mood, wading through
The crowd while they're playing my favourite tune
Favourite tune? OK, I'm lying
I don't know the name of the song that I'm raving to
A raving loon, as long as I've got music
I'll be raving until I shave my gooch
I already saw the chick I wanna dance with
And I've been aiming when to make my move
Just when I went to move on it
A man popped up but I ain't too bothered
Because I make legs spread like the Bubonic plague
Come on babe, I know you want it, ayy
Jsem v zuřivé náladě a brodím se
Davem, zatímco hrají mou oblíbenou melodii
Oblíbená melodie? Ok, lžu
Neznám jméno songu, o kterém běduju
Bědující cvok, tak dlouho dokud mám hudbu
Budu bědovat, dokud si neoholím zadek
Už jsem viděl kočku, s kterou chci tancovat
A mířil jsem, když jsem udělal krok
Jen když jsem to rozhýbal
Chlap vyskočil, ale mě to neobtěžuje
Protože se nohy roztáhly jako bubonický mor
Pojď kotě, vím, že to chceš, ayy
All I need now is somebody's daughter
Nothing could put me in a foul mood
Just lost 3 quid on a bottle of water
But I don't mind because I just found you
Všechno co potřebuju, je něčí dcera
Nic mě nemohlo dostat do špatné nálady
Jen ztracené 3 libry za láhev vody
Ale nevadí, protože jsem tě našel
I can't dance without you
You know, I never could
You always have this special way
Of making life feel good
I can't dance without you
Although I know I should
You always have this special way
Of making life feel good
Nemůžu tancovat bez tebe
Víš, nikdy jsem nemohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
Nemůžu tancovat bez tebe
I když vím, že bych mohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
No pics or I'm posing a threat
Look at my boat, it's a mess
Although right now I'm in the zone and I'm bless
You can bet by Tuesday, I'll be an emotional wreck
All alone in my room with the lights out
Watching a rom com and crying my eyes out
Wondering why I bother with you
I wanna quit, it's just I can't dance without you
Žádný obrázky ani nepředstavuju hrozbu
Podívej se na mou loď, je to chaos
I když právě teď jsem v té zóně a jsem požehnán
Můžeš počítat s úterým, budu emocionální troska
Úplně sám v pokoji se zhasnutými světly
Sleduji romanťárny a vyplakávám si oči
Uvažuji proč jsem s tebou obtěžoval
Chci to skončit, je to protože bez tebe nemůžu tančit
I can't dance without you
You know, I never could
You always have this special way
Of making life feel good
I can't dance without you
Although I know I should
You always have this special way
Of making life feel good
Nemůžu tancovat bez tebe
Víš, nikdy jsem nemohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
Nemůžu tancovat bez tebe
I když vím, že bych mohla
Vždycky jsi měl tenhle zvláštní přístup
Jak dělat život dobrý
If I'm being honest, I can't dance at all, init
I've got two left feet
I can sing though, trust me
No autotune needed
You always have this special way
Of making life feel-
Alright, maybe not
Pokud mám být upřímný, neumím vůbec tančit
Mám obě nohy levé
Můžu zpívat, věř mi
Bez potřeby autotunu
Vždycky máš tenhle zvláštní způsob
Jak dělat život
Správně, možná ne

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Growing Up in Public

Reklama

Professor Green texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.