Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Sexuality - text, překlad

playlist

Stand up everybody, this is your life
Let me take u to another world, let me take u tonight
U don't need no money, u don't need no clothes
The Second Coming, anything goes
Sexuality is all u'll ever need
Sexuality - let your body be free

C'mon everybody, yeah, this is your life
I'm talking about a revolution we gotta organize
We don't need no segregation, we don't need no race
New age revelation, I think we got a case

I'm OK as long as u are here with me
Sexuality is all we ever need

Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Everybody...
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
One time say...
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize

We live in a world overrun by tourists
Tourists - 89 flowers on their back...inventors of the Accu-jack
They look at life through a pocket camera... What? No flash again?
They're all a bunch of double drags who teach their kids that Love is bad
Half of the staff of their brain is on vacation
Mama, are u listening?
We need a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Don't let your children watch television until they know how to read
Or else all they'll know how to do is cuss, fight and breed
No child is bad from the beginning... they only imitate their atmosphere
If they're in the company of tourists, alcohol and US history
What's to be expected is 3 minus 3... absolutely nothing

Stand Up, Organize
We need a new breed...Leaders, Stand Up, Organize
I wanna be in the new breed, Stand up, Organize
Sexuality is all I'll ever need
Sexuality, I'm gonna let my body be free
Sexuality is all I'll ever need
Sexuality, I'm gonna let my body be free
Sexuality

Text přidala EmBilly

Povstaňte,všichni,tohle je váš život
Nechte mě vzít do jiného světa,nechte mě vzít vás dnes večer
Nepotřebujete žádné peníze,nepotřebujete žádné šaty
Druhý příchod,očekávejte cokoliv
Sexualita je vše co,kdy budeš potřebovat
Sexualita - nechte své tělo,aby bylo volné

Pojd'me,každý,yeah,tohle je váš život
Mluvím o revoluci,kterou se chystáme zorganizovat
Nepotřebujeme žádné odloučení,nepotřebujeme žádnou jízdu
Odhalení Nového věku,myslím,že jsme nakritizovali dost

Jsem ok,dokud jste tu se mnou
Sexualita je vše,co jsme,kdy potřebovali

Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Každý...
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Jednou řekni...
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte

Žijeme ve světě obsazeným turisty
Turisti - 89 květin na jejich zádech...vynálezci
Accu-jacku**
Koukají na život skrz kapesní fot'ák...Co? Už
žádný blesk?
Jsou to všichni kopa dvojitých blbečků,kteří učí své děti,že Láska je zlá
Polovina osazenstva jejich mozku je na dovolence
Mami,slyšíš?
Potřebujeme nový druh-Vůdcové,povstaňte,
organizujte
Nenechte vaše děti sledovat televizi,
Dokud neumí číst
Anebo dokud všechny neví jak mají nadávat,prát se a
Rozmnožovat se
Žádné dítě není špatné od začátku... oni jen napodobují
Jejich atmosféru
Pokud jsou ve společnosti turistů,alkoholu a americké
historie
Co se dá čekat ,když 3 mínus 3....je absolutní
nic (?)

Povstaňte, organizujte
Potřebujeme nový druh-Vůdcové,povstaňte,
organizujte
Chci být v novém druhu, Povstaňte,organizujte
Sexualita je všechno co,kdy budu potřebovat
Sexualita,nechám své tělo,aby bylo volné
Sexualita je vše co jsem ,kdy potřeboval
Sexualita,nechám své tělo,aby bylo volné
Sexualita


**přístroj,který masturbuje malé chlupaté zvířata

Překlad přidala SandraVanNek


Controversy

Prince texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.