Playlisty Kecárna
Reklama

Sexuality - text, překlad

playlist Playlist
Stand up everybody, this is your life
Let me take u to another world, let me take u tonight
U don't need no money, u don't need no clothes
The Second Coming, anything goes
se****ity is all u'll ever need
se****ity - let your body be free
Povstaňte,všichni,tohle je váš život
Nechte mě vzít do jiného světa,nechte mě vzít vás dnes večer
Nepotřebujete žádné peníze,nepotřebujete žádné šaty
Druhý příchod,očekávejte cokoliv
se****ita je vše co,kdy budeš potřebovat
se****ita - nechte své tělo,aby bylo volné
C'mon everybody, yeah, this is your life
I'm talking about a revolution we gotta organize
We don't need no segregation, we don't need no race
New age revelation, I think we got a case
Pojd'me,každý,yeah,tohle je váš život
Mluvím o revoluci,kterou se chystáme zorganizovat
Nepotřebujeme žádné odloučení,nepotřebujeme žádnou jízdu
Odhalení Nového věku,myslím,že jsme nakritizovali dost
I'm OK as long as u are here with me
se****ity is all we ever need
Jsem ok,dokud jste tu se mnou
se****ita je vše,co jsme,kdy potřebovali
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Everybody...
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
One time say...
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reproduction of a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Každý...
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Jednou řekni...
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
Reprodukce nového druhu- Vůdcové,povstaňte,
Organizujte
We live in a world overrun by tourists
Tourists - 89 flowers on their back...inventors of the Accu-jack
They look at life through a pocket camera... What? No flash again?
They're all a bunch of double drags who teach their kids that Love is bad
Half of the staff of their brain is on vacation
Mama, are u listening?
We need a new breed - Leaders, Stand Up, Organize
Don't let your children watch television until they know how to read
Or else all they'll know how to do is cuss, fight and breed
No child is bad from the beginning... they only imitate their atmosphere
If they're in the company of tourists, alcohol and US history
What's to be expected is 3 minus 3... absolutely nothing
Žijeme ve světě obsazeným turisty
Turisti - 89 květin na jejich zádech...vynálezci
Accu-jacku**
Koukají na život skrz kapesní fot'ák...Co? Už
žádný blesk?
Jsou to všichni kopa dvojitých blbečků,kteří učí své děti,že Láska je zlá
Polovina osazenstva jejich mozku je na dovolence
Mami,slyšíš?
Potřebujeme nový druh-Vůdcové,povstaňte,
organizujte
Nenechte vaše děti sledovat televizi,
Dokud neumí číst
Anebo dokud všechny neví jak mají nadávat,prát se a
Rozmnožovat se
Žádné dítě není špatné od začátku... oni jen napodobují
Jejich atmosféru
Pokud jsou ve společnosti turistů,alkoholu a americké
historie
Co se dá čekat ,když 3 mínus 3....je absolutní
nic (?)
Stand Up, Organize
We need a new breed...Leaders, Stand Up, Organize
I wanna be in the new breed, Stand up, Organize
se****ity is all I'll ever need
se****ity, I'm gonna let my body be free
se****ity is all I'll ever need
se****ity, I'm gonna let my body be free
se****ity
Povstaňte, organizujte
Potřebujeme nový druh-Vůdcové,povstaňte,
organizujte
Chci být v novém druhu, Povstaňte,organizujte
se****ita je všechno co,kdy budu potřebovat
se****ita,nechám své tělo,aby bylo volné
se****ita je vše co jsem ,kdy potřeboval
se****ita,nechám své tělo,aby bylo volné
se****ita

Text přidala EmBilly

Překlad přidala SandraVanNek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Controversy

Reklama

Prince texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.