Playlisty Kecárna
Reklama

Last Beauty On Earth - text, překlad

playlist Playlist
I know we've had indifferences
Certain things divided us in life
We both have felt the emptiness
But still somehow connected deep inside
Vím, že jsme měli lhostejnosti
Jisté věci nás v životě rozdělily
Oba jsme cítili prázdnotu
Ale nějak jsme hluboko uvnitř spojení
The path we used to follow
And the dreams we shared they sometimes went
Astray at times it all felt hollow
And love seemed like a million years away, baby
Cesta, kterou jsme následovávali
A sny, které jsme sdíleli, někdy
Sešly z cesty, občas se to zdálo prázdné
A láska se zdála být milion let daleko, zlato
Now I ask you where do we go from here
We've been pushing each other away
But woman I'm still sincere
When I tell you're truly
My last beauty on earth
Teď se ptám, kam odtud jdeme
Tlačili jsme se od sebe
Ale ženská, jsem pořád upřímný
Když říkám, že jsi opravdu
Má poslední kráska na zemi
I rarely gave you compliments
Never said the words I should have done
While you were building up my confidence
Encouraged me and tried to make me strong
Zřídka jsem ti skládal komplimenty
Nikdy jsem neřekl slova, která jsem měl udělat
Zatímco jsi budovala mou sebejistotu
Povzbuzovala mě a snažila mě udělat silným
But girl I hope you understand
The crazy child inside the man you know
I'm killing you with words
Now tell me why I have to hurt the one I love
Ale holka, doufám, že rozumíš
Tomu šílenému dítěti uvnitř muže, kterého znáš
Zabíjím tě slovy
Teď mi řekni, proč musím ubližovat té, kterou miluji
Now I ask you where do we go from here
We've been pushing each other away
But woman I'm still sincere
When I tell you truly
Teď se ptám, kam odtud jdeme
Tlačili jsme se od sebe
Ale ženská, jsem pořád upřímný
Když říkám, že opravdu
That you can see right through my eyes
And deep into my soul
You're the light house in the storm
And I want you to know
Můžež vidět skrz mé oči
Ahluboko do mé duše
Jsi maják v bouři
A já chci ať víš
Now I ask you where do we go from here
We've been pushing each other away
But woman I'm still sincere
When I tell you're truly
The last beauty on earth
Teď se ptám, kam odtud jdeme
Tlačili jsme se od sebe
Ale ženská, jsem pořád upřímný
Když říkám, že jsi opravdu
Má poslední kráska na zemi

Text přidala papousici

Text opravila WinterFox15

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kingmaker

Reklama

Pretty Maids texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.