Playlisty Kecárna
Reklama

King Of The Right Here And Now - text, překlad

playlist Playlist
This is what I am
A self man who wants to live
You can't kill my dream
My self esteem, I got some to give
Toto je co jsem
Já sám, který chce žít
Nemužeš zabít můj sen
Mé sebevědomí, musím dát
All of my life I tried to beat the odds
I defied my fate it's in my blood
Celý svůj život jsem se snažil porazit šanc
Vzdoroval jsem svému osudu, je to v mé krvi
Don't you see that there is no way
I'd detain my skills
Nor restrain my will to roam
You never had no faith in me
And my integrity, oh no
Copak nevidíš, že tady není cesta
Zadržel bych své schopnosti
A neomezil svou touhu se toulat
Nikdy jsi nevěřil ve mě
A mou integritu, oh ne
Call me a dreamer I'm ready to sacrifice
Born a believer my spirit never dies
Říkej mi snílek, jsem připravený na oběť
Narozený jako věřící, můj duch nikdy nezemře
Cause I don't give in, I won't back down
I'll make it any which way, anyhow
I'm made to win, I'll take my bouts
I'll be the king of the right here and now
Protože já se nevzdám, neustoupím
Udělám to jakýmkoli způsobem, nějak
Jsem stvořený vyhrát, vezmu své zábpasy
Budu král toho právě teď a tady
Don't you cross my line
Don't take what's mine nor doubt my quest
I don't rely on you, just wanna do what I do best
Nepřekroč mou hranici
Neber si co je mé ani nepochbuj o mé výpravě
Nespoléhám na tebe, jen chci dělat co dělám nejlíp
I wanna raise some hell, I wanna fly
Ride this caravan till the day that I die
Chci způsobit trochu pekla, chci letět
Jet s touto karavanou do dne kdy zemřu
Cause I don't give in, I won't back down
I'll make it any which way, anyhow
I'm made to win, I'll take my bouts
I'll be the king of the right here…
King of the right here and now
Protože já se nevzdám, neustoupím
Udělám to jakýmkoli způsobem, nějak
Jsem stvořený vyhrát, vezmu své zábpasy
Budu král toho právě teď a tady...
Král toho právě teď a tady
It's not all written in the stars
Sometimes life ain't that simple
But don't renounce to who you are
Všechno není napsáno ve hvězdách
Někdy život není tak snadný
Ale nezříkej se toho čím jsi
Call me a dreamer I'm ready to sacrifice
Born a believer my spirit never dies
Říkej mi snílek, jsem připravený na oběť
Narozený jako věřící, můj duch nikdy nezemře
Cause I don't give in, I won't back down
I'll make it any which way, anyhow
I'm made to win, I'll take my bouts
I'll be the king of the right here…
Protože já se nevzdám, neustoupím
Udělám to jakýmkoli způsobem, nějak
Jsem stvořený vyhrát, vezmu své zábpasy
Budu král toho právě teď a tady....
Cause I don't give in, I won't back down
I'll make it any which way, anyhow
I'm made to win, I'll take my bouts
I'll be the king of the right here and now
Protože já se nevzdám, neustoupím
Udělám to jakýmkoli způsobem, nějak
Jsem stvořený vyhrát, vezmu své zábpasy
Budu král toho právě teď a tady

Text přidala papousici

Text opravila WinterFox15

Video přidal Alheiza

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kingmaker

Reklama

Pretty Maids texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.