Playlisty Kecárna
Reklama

Face The World - text, překlad

playlist Playlist
You feel left behind
Defeated, blind
and incomplete
Cítíš se opuštěný
Poražený, slepý
a neúplný
Your mind is weak
You lost belief,
it's a dead-end street
Tvoje mysl je slabá
Ztratil si víru
je to slepá ulička
You try to hang on,
but you come undone
no matter what you do
Snažíš se držet,
ale nedokázeš to
Ať děláš co děláš
You're misunderstood,
but there's something good
inside of you
Si nepochopený
Ale je tam něco dobrého
Ve tvém nitru
Go and face your destiny
It's waiting there for you
Běž a čel svému osudu
Čeká tam na tebe
Face the world, let yourself go
Break those chains, cut loose and free your mind
Brace your fate, restore your soul
Make it change and let your spirit shine
Oh yeah
Čel světu, osvoboď se
Přetrhni ty řetězy, odřízni a osvoboď svou mysl
Drž svůj osud, uzdrav svou duši
Změň to a nech svého ducha zářit
Oh ano
Don't sell your soul
Don't lose your heart
Don't fool yourself
Neprodávej svou duši
Neztrácej své srdce
Nenech se pobláznit
Don't hurt within
and don't pretend you're someone else
Nezraňuj své nitro
A nepřej si být někým jiným
To seize the day
there's a time and place
for anyone
Abys uchopil den
je tu čas a místo
Pro všechny
Don't lose your dreams
though they might seem
all dead and gone
Neztrácej své sny
I když se možná zdají
všechny mrtvé a ztracené
Take your oportunities
there ain't no second chance
Chop se příležitostí
Tady není žádná druhá šance
Face the world, let yourself go
Break those chains, cut loose and free your mind
Brace your fate, restore your soul
Make it change and let your spirit shine
Čel světu, osvoboď se
Přetrhni ty řetězy, odřízni a osvoboď svou mysl
Drž svůj osud, uzdrav svou duši
Změň to a nech svého ducha zářit
(oh yeah)
Be strong in what you are and do
There is a star that burns for you
Your fate is written in your heart
Yeah
(Oh ano)
SOLO Buď silný v tom jaký jsi a co děláš
Tam někde je hvězda, která hoří pro tebe
Tvůj osud je psán tvým srdcem
Yeah
Oh, you gotta go and free your mind
Oh, let your spirit shine
Yeah
SOLO
Face the world, let yourself go
Break those chains, cut loose and free your mind
Brace your fate, restore your soul
Make it change and let your spirit shine
Let your spirit shine
Oh, musíš jít a osvobodit svou mysl
Oh, nech svého ducha zářit
Yeah

Text přidala papousici

Text opravil Snilda

Video přidala papousici

Překlad přidal Hammerfall22

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kingmaker

Reklama

Pretty Maids texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.