Playlisty Akce
Reklama

We Drink Your Blood - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Our mother God we hold the sword in holy times
We are the war, we never see the light
The order call, we all will take more human wine
And we toast to the night
Naše matko boží, třímáme meč v svatých časech,
my jsme válečníci, nikdy nespatříme světlo.
Řád volá, my všichni vezmeme více lidského vína,
A budeme připíjet noci.
We fold our hands, we keep the bible in our minds
Our father God, we are the hordes of Cain
And though you run we will take you and we find
Any type, any vein
Složíme ruce, držíme bibli v myslích,
náš otče boží, my jsme Kainovy hordy.
A i když poběžíte, dostaneme vás a najdeme
Jakýkoliv typ, všechny žíly.
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we call the sanguine saints
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we open your veins
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
Pijeme tvoji krev,
vyvoláváme krvavé svaté.
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
Pijeme tvoji krev,
a otevíráme tvé žíly.
Our father lord, we are the demons of the wild
When all we pray, stand the fight as one
We tame the storm, we are the martyrs in the light
Take your soul when you run
We are the dark, we are the saints of blood at night
We hear the call, when the moon shines red
We grab your body, in the morning all we are
Satisfied when you are dead
Náš otče boží, my jsme démoni divočiny,
když se všichni modlíme, bojujeme jako jeden.
Krotíme bouře, jsme mučedníci za světlo,
Vezmeme tvou duši, když utečeš.
Jsme temnota, jsme svatí krve v noci,
slyšíme volání, když měsíc svítí rudě.
Vezmeme tvé tělo, ráno jsme všichni
uspokojení, když jsi mrtev.
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we call the sanguine saints
We drink your blood
When the midnight sky is red
We drink your blood
And we open your veins
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
Pijeme tvoji krev,
vyvoláváme krvavé svaté.
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
Pijeme tvoji krev
a otevíráme tvé žíly.
We drink, we drink, we drink your blood
Kyrie eleison
We drink, we drink, we drink your blood
Kyrie eleison
Pijeme, pijeme, pijeme tvoji krev!
Pane, smiluj se
Pijeme, pijeme tvoji krev
Pane, smiluj se
(We drink your blood)
We drink your blood
When the midnight sky is red
(We drink your blood)
We drink your blood
And we call the sanguine saints
(We drink your blood)
We drink your blood
When the midnight sky is red
(We drink your blood)
We drink your blood
And we open your veins
We drink your blood...
(Pijeme tvoji krev)
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
(Pijeme tvoji krev)
Pijeme tvoji krev,
vyvoláváme krvavé svaté.
(Pijeme tvoji krev)
Pijeme tvoji krev,
když půlnoční nebe je rudé.
(Pijeme tvoji krev)
Pijeme tvoji krev,
a otevíráme tvé žíly.
Pijeme tvoji krev...

Text přidal Eleron

Text opravil Danshej1205

Videa přidali Eleron, dan

Překlad přidal Eleron

Překlad opravil Danshej1205

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň pojednává o démonech a temnotě a jejich krvavých rituálech. (safira383)
Reklama

Best Of The Blessed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.