Kecárna Playlisty
Reklama

St Satan's Day - text, překlad

playlist Playlist
Satan's day
Dominus recitus, Satan's day
Deus diabolus, Satan's day
Infernus animus, Satan's day
Satanův Den
Dominus recitus, Satanův Den
Deus, diabolus, Satanův Den
Infernus animus, Satanův Den
Pestilence, silence, torture and death
When you wake up from your lies
Born into fire, black is thy breath
Your empire
Nákaza, ticho, mučení a smrt
Když se probudíš ze svých lží
Narozen z ohně, černý je tvůj dech,
Tvá říše
Sacrilege, fire, murder and rape
Nightmare and torment arise
Burn on the pyre, find no escape
Now the time my dominator
All we need today
For hell we pray
Svatokrádež, oheň, vražda a znásilnění
Noční můry a trýznění začínají
Hořící na hranici, bez možnosti úniku
Nyní je čas mého zatracení,
Vše co dnes potřebujeme,
je modlit se k peklu
St. Satan, St. Satan
When will you come, to welcome your son
St. Satan, St. Satan
Rise for the call
Wait for the bible to fall
Today we celebrate - Satan's day!
Svatý Satane, Svatý Satane,
Když přijdeš přivítat svého syna
Svatý Satane, Svatý Satane,
Stoupá volání
Čekej, až bible poklesne,
Dnes slavíme - Satanův Den!
Dominus recitus, Satan's day
Deus diabolus, Satan's day
Infernus animus, Satan's day
Dominus recitus, Satanův Den
Deus, diabolus, Satanův Den
Infernus animus, Satanův Den
Lucifer, tempter, lord of the flies
Dark is the blade of your knife
Wait for damnation, downfall of Christ
Roaring lion
Lucifer, pokušitel, Pán much
Temnota je čepelí tvého nože
Čekej na zatracení, pád Krista
Řvoucího lva
Master of temptation, take them to hell
Demons in darkness unite
Abbadon, serpent, black is your spell
Can't resist you, oh Mephisto, come and take my hand
For your command
Mistře pokušení, vezmi je do pekla
Démoni se sjednotí ve tmě
Říše zkázy, had, černé je tvé kouzlo
Nemůžu ti odolat, ó Mefisto, přijď a vezmi mou
ruku
Pod svou nadvládu
St. Satan, St. Satan
When will you come, to welcome your son
St. Satan, St. Satan
Rise for the call
Wait for the bible to fall
Today we celebrate
Svatý Satane, Svatý Satane,
Když přijdeš přivítat svého syna,
Svatý Satane, Svatý Satanem,
Stoupá volání
Čekej, až bible poklesne,
Dnes slavíme
Sinister, violence, warfare and hate - demons that come for your life
Storming the altar, open the gate
Kill the virgin
Burn in hellfire, now it's too late
Agony after you died
Zlověstnost, násilí, válčení a nenávist - Démoni takto
přichází do tvého života
Zaútoč na oltář, otevři bránu
Zabij pannu,
Zapal pekelný oheň, nyní jsou tak dlouhá
Muka po tvé smrti
Baphomet, liar, breaker of fate
Fall of brave men
Master Satan
Come and take my hand
Bafomet, lhář, ničitel osudů
Pád statečného muže
Mistře Satane
Přijď a vezmi mou ruku
St. Satan, St. Satan
St. Satan's day
Svatý Satane, Svatý Satane
Den Svatého Satana

Text přidal Mr_Tommy

Text opravil HmSity

Video přidal Mr_Tommy

Překlad přidala Kasumi1

Překlad opravil HmSity

Je zde něco špatně?
Reklama

Bible Of The Beast

Reklama

Powerwolf texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.