Playlisty Akce
Reklama

Nighttime Rebel - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

In the night of surrender
In the full moonlight and the midnight game
Be the ghost and defender
And of glory be thy name
In the curse of a nightmare
In the end of time, fight a hurricane
Be the lightning, a thunder
And ignite the final flame
Za noci přeživších
Za svitu plného měsíce a půlnoční hry
Buď duchem a obráncem
A milosti buď svým jménem
Za kletby noční můry
Za konce času, boje hurikánu
Buď bleskem, bouří
A zažehni finální plamen
Seven hells, seven demons, seven murders in the sky
Take your fate in your hands, and so we rise up high
Sedm pekel, sedm démonů, sedm vražd na nebesích
Vezmi osud do vlastních rukou, a tak povstaneme výš
Nighttime rebel, stand alone against the wind
Nighttime rebel, break the holy sin
Nighttime rebel, wake up in the night and let begin
Nighttime rebel, holy light against the dark
Nighttime rebel, bear a holy heart
Nighttime rebel, summon in the dawn and let begin
Vzpouřenec nočního času, stojí sám proti větru
Vzpouřenec nočního času, ničí svatý hřích
Vzpouřenec nočního času, probouzí se za noci a začíná
Vzpouřenec nočního času, svatým světlem proti temnotě
Vzpouřenec nočního času, snášet svatá srdce
Vzpouřenec nočního času, přivolaný za úsvitu a začíná
In the ongoing darkness
Where the sky in torn and belief has failed
Be the guide, the pretender
And invoke the drowning rain
By the hand of an outlaw
By the flaming sword and a headless fail
Like a wolf, like a phantom
To the cross bound nail by nail
Za nepřetržité temnoty
Kde jsou nebesa rozdělena a víra padá
Buď průvodcem, předstíračem
A přivolej topící déšť
Z rukou psance
Z planoucího meče a bezhlavého pádu
Jako vlk, jako zjevení
Ke kříži vázán jedním hřebem za druhým
Seven hordes, seven daggers, in apocalyptic rain
By the dawn we are fading, still denied, it's not too late
Sedm hord, sedm dýk, v dešti apokalypsy
S úsvitem se ztrácíme, stále zapření, ještě není pozdě
Nighttime rebel, stand alone against the wind
Nighttime rebel, break the holy sin
Nighttime rebel, wake up in the night and let begin
Nighttime rebel, before the sin
Vzpouřenec nočního času, stojí sám proti větru
Vzpouřenec nočního času, ničí svatý hřích
Vzpouřenec nočního času, probouzí se za noci a začíná
Vzpouřenec nočního času, před hříchem
In the curse after midnight
When inferno born and the mask unveil
Be the last, bent and broken, and denied the one to fail
V kletbě po půlnoci
Když se peklo rodí a odkrývá svou masku
Buď posledním, ohnutým a zlomeným, a popřeným k selhání
Nighttime rebel, holy light against the dark
Nighttime rebel, bear a holy heart
Nighttime rebel, summon in the dawn and let begin
Nighttime rebel, pray and fight against the world
Nighttime rebel, make the call be heard
Nighttime rebel, wake up in the night and bring the sin
Nighttime rebel
Vzpouřenec nočního času, svaté světlo proti temnotě
Vzpouřenec nočního času, snáší svaté srdce
Vzpouřenec nočního času, přivolaný za úsvitu a začíná
Vzpouřenec nočního času, modlit se a bojovat proti světu
Vzpouřenec nočního času, zvolání nutí být vyslyšeno
Vzpouřenec nočního času, probouzí se za noci a přináší hřích
Vzpouřenec nočního času

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sacrament Of Sin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.