Playlisty Akce
Reklama

Fist By Fist (Sacralize Or Strike) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Latin][Latina]
At night we fight as hundred men
In thousand years of war
Loud, and here for blood we're calling
From light away the sacrament
The bible to the core
Proud and standing there forever
Za noci bojujeme jako stovka mužů
V tisíciletích války
Hlasitě, zde po krvi voláme
Ze světla pryč od svátosti
Bible k jádru
Hrdě stojící na věky
[Latin] [Latina]
Bastards, saints and sinners
We all await the night
Fist by fist
Sacralize our strike
Hurricanes and blizzards
No storm can make us hide
Fist by fist
Sacralize our strike
Fist by fist
Sacralize our strike
Bastardi, svatí a hříšníci
My všichni očekáváme noc
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
Hurikány a blizzardy
Žádná bouře nás neschová
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
[Latin] [Latina]
We cried aloud for blood revenge
in times of pain and fear
Crowned, and merciless we wander
Despite the final night we ran
Aware the end was near
Bound to iron, god and thunder
Hlasitě jsme naříkali po krvavé pomstě
V časech bolesti a strachu
Korunovaní a nemilosrdní jsme bloudili
I přes konečnou noc jsme utekli
Uvědomujíc si, že konec je blízko
Vázáni k oceli, bohu a bouři
[Latin] [Latina]
Bastards, saints and sinners
We all await the night
Fist by fist
Sacralize our strike
Hurricanes and blizzards
No storm can make us hide
Fist by fist
Sacralize our strike
Fist by fist
Sacralize our strike
Bastardi, svatí a hříšníci
My všichni očekáváme noc
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
Hurikány a blizzardy
Žádná bouře nás neschová
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
[Latin] [Latina]
Bastards, saints and sinners
Evangelists and knights
Fist by fist
Sacralize our strike
Heretics and killers
The rats will lead the blind
Fist by fist
Sacralized we strike
Fist by fist
Sacralized we strike
Fist by fist
Bastardi, svatí a hříšníci
Evangelisté a rytíři
Pěst za pěstí
Posvátný náš úder
Kacíři a zabijáci
Krysy, vedoucí slepé
Pěst za pěstí
S posvátností útočíme
Pěst za pěstí
S posvátností útočíme
Pěst za pěstí

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Missa Cantorem

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.