Playlisty Akce
Reklama

Catholic In The Morning Satanist At Night - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

All we pray, alone we can't decide
Catholic in the morning
Satanist at night
Všichni se modlíme, sami se nerozhodneme
Katolíkem ráno
Satanistou v noci
Invocate the crucified
To hell he went by testament
Onward into war we ride
We raise the cross, the sacrament
Vzývej Ukřižovaného
Do pekla šel dle závěti
Kupředu, jedeme do války
Pozvedáme kříž, svátost
In fire born, my soul is now divided... (tonight!)
My mind is torn, it cannot be decided now
V ohni zrozená, má duše je teď rozdělená... (dnes v noci!)
Má mysl je rozervaná, teď to nemůže být rozhodnuto
All we pray, alone we can't decide
Catholic in the morning
Satanist at night
Všichni se modlíme, sami se nerozhodneme
Katolíkem ráno
Satanistou v noci
Agnus totus
Deus diabolu
Cantus nocturnus
Infernum aeternus
Hallelujah
Celý beránek
Ďábelský Bůh
Noční hudba
Věčné peklo
Chvalte Pána
Loyal side by side we stand
With blood we run the war routine
All we wait for your command
The son of God
The Nazarene
Loajální stojíme bok po boku
Krví poháníme válečnou rutinu
Všichni čekáme na tvůj příkaz
Synu Boží
Nazaréťane
Hail the storm, the altar is divided... (tonight!)
The bible torn it cannot be decided now
Sláva bouři, oltář je rozdělen... (dnes v noci!)
Bible je rozervaná, teď to nemůže být rozhodnuto
Agnus totus
Deus diabolu
Cantus nocturnus
Infernum aeternus
Hallelujah
Celý beránek
Ďábelský Bůh
Noční hudba
Věčné peklo
Chvalte Pána
(Yes!) Catholic! (No!) Catholic!
(Yes!) Catholic! (No!) Satanist!
(Ano!) Katolík! (Ne!) Katolík!
(Ano!) Katolík! (Ne!) Satanista!
Warriors in the holy fight
And no, we need no therapist
Celebrate the wolf tonight
And proud we raise the metal fist
Válečníci svatého boje
A ne, nepotřebujeme terapeuta
Dnes v noci oslavujte vlka
A hrdi zvedáme metalovou pěst
I heard the sound, and now I am enlightened... (tonight!)
My god is found, for all I need in life is loud
Slyšel jsem zvuk a teď jsem osvícem... (dnes v noci!)
Můj bůh je nalezen, protože vše co v životě potřebuji je hlasitost
Raise your horns
The volume to the right
Heavy in the morning
Metal in the night
Pozvedněte rohy
Hlasitost doprava
Heavy ráno
Metal v noci
All we pray, for metal we will die
Metal in the morning
Metal in the night
Všichni se modlíme, pro metal zemřeme
Metal ráno
Metal v noci

Text přidal Mr_Tommy

Video přidal Satanus

Překlad přidal Dzafar

Překlad opravila Moonscream

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bible Of The Beast

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.