Playlisty Akce
Reklama

Army Of The Night - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Stand up all the Night and call the Fight
Let your Mind come wild before the Light
Here we come the Army of the Night
Mater Maria
Povstaň celou noc a povolej Boj
Nechť tvá mysl zdivočí před úsvitem
Armáda Noci přijíždí
Matko Marie
Line up Side by Side and bound to pray
Sent to die and fight the Final Day
Army of the Night, we came to slay
Mater Maria
Seřazeni bok po boku, zavázáni modlit se
Posláni zemřít, bojovat proti Soudnému dni
Armáda Noci, přišli jsme zabít
Matku Marii
Better you pray before the Night is falling
Call on a Heaven sent, Amen
Follow the Night it's your Messiah calling
Bring on the Sacrament Amen
Pomodli se než padne noc
Přivolej seslance nebes, Amen
Následuj Noc, když volá tě vykupitel
Zahajte svátost, Amen
Come on the other Side
Into the Dark we Hide
Gather them for the Rite
Sacristalum!
Přejdi na naši stranu
Skrýváme se v Temnotě
Shromážděte je k obřadu
Sacristalum!
We are the Force allied
Into the War we ride
Hallelujah!
Jsme spřízněná Síla
Vyrážíme do Války
Haleluja!
Stand up all the Night and call the Fight
Let your Mind come wild before the Light
Here we come the Army of the Night
Mater Maria
Povstaň celou noc a povolej Boj
Nechť tvá mysl zdivočí před úsvitem
Armáda Noci přijíždí
Matko Marie
Line up Side by Side and bound to pray
Sent to die and fight the Final Day
Army of the Night we came to slay
Mater Maria
Seřazeni bok po boku, zavázáni modlit se
Posláni zemřít, bojovat proti Soudnému dni
Armáda Noci, přišli jsme zabít
Matku Marii
Enemies falling when the sermon spoken
Taken by higher hand Amen
Hallow the martyrs when the Bible broken
Summon the Testament Amen
Nepřátelé padají když je vyřčeno kázání
Vzala si je vyšší moc, Amen
Posvěťte mučedníky až padne Bible
Přivolejte Boží Zákon, Amen
Come on the other Side
Into the Dark we Hide
Gather them for the Rite
Sacristalum!
Přejdi na naši stranu
Skrýváme se v Temnotě
Shromážděte je k obřadu
Sacristalum!
We are the Force allied
Into the War we ride
Hallelujah!
Jsme spřízněná Síla
Vyrážíme do Války
Haleluja
Stand up all the Night and call the Fight
Let your Mind come wild before the Light
Here we come the Army of the Night
Mater Maria
Povstaň celou noc a povolej Boj
Nechť tvá mysl zdivočí před úsvitem
Armáda Noci přijíždí
Matko Marie
Line up Side by Side and bound to pray
Sent to die and fight the Final Day
Army of the Night we came to slay
Mater Maria
Seřazeni bok po boku, zavázáni modlit se
Posláni zemřít, bojovat proti Soudnému dni
Armáda Noci, přišli jsme zabít
Matku Marii
Stand up all the Night and call the Fight
Let your Mind come wild before the Light
Here we come the Army of the Night
Mater Maria
Povstaň celou noc a povolej Boj
Nechť tvá mysl zdivočí před úsvitem
Armáda Noci přijíždí
Matko Marie
Sanctify the Night for all the Time
Break the bread and raise the holy wine
Army of the Night - go walk the Line
Mater Maria
Posvěťte Noc až navěky
Rozlomte chléb a pozvedněte číše s posvátným vínem
Armáda Noci - překroč čáru
Matko Marie

Text přidal LadisRol

Text opravil LilDick

Videa přidala SimonaBlack

Překlad přidala layla7394

Překlad opravil LilDick

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Best Of The Blessed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.