Kecárna Playlisty

Little Know It All (feat. Sum 41) - text, překlad

playlist Playlist
I'm the kid that no one knows
I live a life I never chose
With these thoughts in my mind
On my own, my own
Jsem děcko, které nikdo nezná
Žiju život, co jsem si nikdy nevybral
S těmito myšlenkami v hlavě
Sám, sám
I'm face to face with the unknown
My Scary Movie will be shown
I got one evil mind
Of my own, of my own
Tváří tvář neznámu
Můj Scary Movie se pustí
Mám zlou mysl
Sám, sám
We take from one another
And never stop to wonder
How it feels from the other side
When nothing lasts forever
When stupid turns to clever
Why are you surprised?
Bereme si vzájemně
A nikdy nepřestáváme uvažovat
Jaké to je z druhé strany
Když nic netrvá věčně
Když se hloupí mění v chytré
Proč jsi překvapen?
Little know it all (little know it all)
Ten bucks in my hand
Little know it all (little know it all)
Don't cry, I understand
So!
Trochu znát všechno (trochu znát všechno)
Deset babek v mé ruce
Trochu znát všechno (trochu znát všechno)
Neplač, chápu
Tak!
I'm a target of the smart
They got ambition, I got heart
I'm analyzed and tagged
Before I start
Jsem cílem chytrých
Mají ambici, já mám srdce
Jsem analyzován a zaměřen
Než začnu
So tell me, who can I respect?
I feel the leash around my neck
As I find out there's shame
In the game (in the game)
Tak mi řekni, koho můžu respektovat?
Cítím vodítko kolem krku
Když zjišťuji, že je tu hanba
Ve hře (ve hře)
We take from one another
And never stop to wonder
How it feels from the other side
When nothing lasts forever
When stupid turns to clever
Why are you surprised?
Bereme si vzájemně
A nikdy nepřestáváme uvažovat
Jaké to je z druhé strany
Když nic netrvá věčně
Když se hloupí mění v chytré
Proč jsi překvapen?
And I feel like.. I'm caught outside the box
And I feel like.. I'm sleeping when I'm not
A mám pocit že ...jsem chycen v boxu
A mám pocit, že ...spím, když nespím
[Guitarsolo] Look it's for a real thing, it's for a real thing Podívej, je to pro reálnou věc, je to pro reálnou věc
We take from one another
And never stop to wonder
How it feels from the other side
When nothing lasts forever
When stupid turns to clever
Why are you surprised?
Bereme si vzájemně
A nikdy nepřestáváme uvažovat
Jaké to je z druhé strany
Když nic netrvá věčně
Když se hloupí mění v chytré
Proč jsi překvapen?
Little know it all (little know it all)
Ten bucks in my hand
Little know it all (little know it all)
Don't cry, I understand
Trochu znát všechno (trochu znát všechno)
Deset babek v mé ruce
Trochu znát všechno (trochu znát všechno)
Neplač, chápu
You little know it all (little know it all)
Ten bucks in my hand
Little know it all (little know it all)
Don't cry, I understand
Nikdy nepoznáš všechno
You never know at all

Text přidal sindys

Text opravil DevilDan

Videa přidali roman59, Raina

Překlad přidal DevilDan


Skull Ring

Iggy Pop texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.