Playlisty Akce
Reklama

Once Upon a Playground Rainy - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hello old lovers of mine
My little boy wishes
Of fortune's kisses
Now dreams cast aside
Dobrý den, mé staré milenky
Můj chlapeček si přeje
Polibek štěstí
Teď jdou sny stranou
In the fading light
Your crown of thorns
Becomes a halo
Of branching horns
And yet so beautiful
V blednoucím světle
Se tvá koruna z trní
Svátá svatozáří
Větvená parohy
A přesto tak krásná
I see you gently swaying
In a sea of seesaws
Slumming in the shack
Tony built last year
I know you'll be holding
Court with jackdaws
Crying when nobody
Ever sees your tears
When no one sees your tears
Vidím tě se jemně kymácet
V moři houpaček
Živořící v chatrči
Kterou Tony postavil loni
Vím, že vydržíš u
Soudu s kavkami
Plačící, když nikdo
Nikdy nevidí tvé slzy
Když nikdo nevidí tvé slzy
What used to fly us from here
To the stratosphere?
What became of our passion
Is there no one who cares?
Hear the soft minor key
Of the one-time me
Still the acrobat
With my heart on my sleeve
And it's so beautiful
Co nás donutilo odsud odletět
Do stratosféry?
Co se stalo naší vášní
Je tu někdo, koho to zajímá?
Slyš jemnou tóninu v moll
Jednou ode mě
Stále jsem akrobat
Se srdcem na dlani
A to je tak krásné
I see you gently swaying
In a sea of seesaws
Slumming in the shack
Tony built last year
I know you'll be holding
Court with jackdaws
Crying when nobody
Ever sees your tears
When no one sees your tears
Vidím tě se jemně kymácet
V moři houpaček
Živořící v chatrči
Kterou Tony postavil loni
Vím, že vydržíš u
Soudu s kavkami
Plačící, když nikdo
Nikdy nevidí tvé slzy
Když nikdo nevidí tvé slzy
Out back
When the gates are closed
Like a pitiful skeleton pose
We held our first line of defense
Saw our likeness
And it made no sense
Toy soldiers in the muck and dirt
Salvation in your every word
Lost in the fray of everyday
Zády
Když jsou brány zavřené
Stejně jako žalostná kosterní póza
Drželi jsme se v první řadě obrany
Viděli jsme naší podobu
A nedávalo to smysl
Vojáčci na hraní v bahně a špíně
Spása v každém tvém slově
Ztracen v každodenním sporu
I see you gently swaying
In a sea of seesaws
Slumming in the shack
Tony built last year
I know you'll be holding
Court with jackdaws
Crying when nobody
Ever sees your tears
When no one sees your tears
Vidím tě se jemně kymácet
V moři houpaček
Živořící v chatrči
Kterou Tony postavil loni
Vím, že vydržíš u
Soudu s kavkami
Plačící, když nikdo
Nikdy nevidí tvé slzy
Když nikdo nevidí tvé slzy
You're still fighting, I see
Like a modern day Bruce Lee
Standing proud in this parody
Stále bojuješ, vidím
Stejně jako Bruce Lee moderního dne
Stojíš hrdě v této parodii

Text přidal Angeler

Text opravil Angeler

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Clearview

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.