Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
요즘 들어 부쩍
말도 줄어들고
그렇게 좋아 죽던
드라마도 안 찾고
무슨 일 있냐고 묻면
아무 일 아니라고
날 뭘로 보는 건지
난 그 말 안 믿어
내가 말했잖아 난
뭘 해도 네 편인 거
그딴 시선 그딴 실수 난
신경 안 쓰는 거
남들이 등 돌릴 때 난
네 등불이 되어 줄 거
네가 천벌을 저질러도
내겐 천운인 거
근데 너는 모르는 듯해
That I'm Your Soldier Lately
왜 넌 자꾸 날 밀어내
왜 벽을 쌓어 Lately
쟤네보단 내가 널 더 잘 알면 알았지
내가 모르진 않잖아
넌 왜 몰라 몰라 넌 몰라 몰라
왜 넌 몰라 몰라
이게 뭐라고 넌 몰라
Why' U So Stupid N Foolish
왤케 내 맘 몰라 몰라 넌 몰라
넌 왜 몰라 몰라 넌 몰라 몰라
Girl You Don't Know Shhh
Lately Girl 조금 줄어든 연락
너는 나를 잊은 채 망각
하면서 사는지도 몰라
우리 사랑은 김빠진 콜라
너의 사랑이 식은 걸까
아님 내가 하는 걸까 집착
Shhh 그건 아닌 것 같애
그러기엔 너가 참 못된 것 같애
Yea Baby 넌 몰라
난 항상 네 연락 기다리는 거
너 하나 땜에 나 새벽까지도
잠 잘 못 이루는 거
침대에 누워 너의 얼굴을 떠올리면
나 가슴이 아파 이렇게 매일매일
날 아프게 하는 너도 참 나빠
핸드폰에 알림 뜰 때마다
혹시 널까 기대했다가 실망
하루 종일 반복해 넌 야속해
나도 잘 모르겠어 네 맘과 속
동시에 타는 건 나의 속
대체 왜 몰라 널 향한 내 맘과 노력
그리고 사랑 넌 하나 몰라
넌 왜 몰라 몰라 넌 몰라 몰라
왜 넌 몰라 몰라
이게 뭐라고 넌 몰라
Why' U So Stupid N Foolish
왤케 내 맘 몰라 몰라 넌 몰라
넌 왜 몰라 몰라 넌 몰라 몰라
Girl You Don't Know Shhh
난 너만 있어 주면 돼
난 너뿐인 거야
내 다리에 힘이 풀려
널 생각할 때
난 너만 있어 주면 돼
난 너뿐인 거야 사랑해
널 기다린다고 몇 달이 지나도
아니 몇 년이 흘러도
여기 있을 거라고 너만 볼 거라고
그럴 수 있는 난데
요즘 들어 부쩍
말도 줄어들고
그렇게 좋아 죽던
드라마도 안 찾고
무슨 일 있냐고 묻면
아무 일 아니라고
날 뭘로 보는건지

Text přidala nattscs

Video přidala nattscs

Je zde něco špatně?
Reklama

PLANETARIUM CASE#1

Reklama

Planetarium Records / PLT texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.