Kecárna Playlisty
Reklama

Back In Time - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time
Omluv mě baby
Jdi, Jo ty, baby,
Zpět, ooh si prima baby,
V, natočíme film baby,
Čas, omluv mě, baby,
Podívejme se, jo zlato,
Jít, ooh si prima zlato,
Zpět,
Pojďme natočit film zlato,
čas
It´s Mr.Worldwide,
Agent A., Reporting live,
From Cape Canaveral,
MK, Big Syphe, let´s ride
Je to Pan Světový,
Agent A., Zprávy živě,
Z mysu Canaveral,
MK, Big Syphe, pojeďme
Back, back, in, in, time
Baby, ohhh baby,
ohhh baby, my sweet baby,
you´re the one.
Zpátky, zpátky, v, v, čas
Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná
Miami equals black mask,
black clothes,
With a little bit of rope to tie,
I flipped it.
Miami se rovná černou masku,
černé šaty,
S malou troškou lana k svázání,
převrátil jsem ji
Black suits, white shirts,
black glasses with a matching tie,
Like Agent J. or agent K,
and I wish the whole world would.
Černé obleky, bílé košile,
černé brýle hodící se ke kravatě
Stejně jako Agent J. nebo agent K,
a já si přeji aby celý svět byl
Ok, I´m tryin´ make a
billion out of 15 cents,
Understand, understood.
Ok, já se snažím dělat
miliardy z 15 centů,
Pochopte, pochopil
I´m a go-getter, mover, shaker, culture,
bury a border,
record-breaker won´t cha.
Já jsem kariérista, stěhovatel, tanečník, kulturista,
pohřbít hranice,
Záznam vypínač nebude cha.
Give credit where credit
is due don´t cha,
know that I don´t give a number two,
Y´all just halfway thoughts
Dejte kredit v případě úvěru
se kvůli tomu není cha,
vím, že nedávám číslo dvě,
všichni jste jen na půl cesty myšlenky
Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.
Nestojí za zadní část mé mysli,
Ale k pochopení budoucnosti,
musíme se vrátit v čase.
Baby, ohhh baby,
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.
Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná
I got the globe, yeah,
in the palm of my hand,
Wherever I spin it,
that´s where I land.
Mám globus, jo,
na dlani mé ruky
Kdekoli ho roztočím
tohle je to, kde jsem skončil
Let´s save the world,
Men in Black,
I know you understand.
Pojďme zachránit svět,
Muži v černém,
Vím, že to chápeš.
Stop the movement,
they can try if they want to,
Ignorar lo latino, si,
they can try if they want to.
Zastavit pohyb,
mohou vyzkoušet, pokud chtějí,
Ignorovat latino , ak,
mohou vyzkoušet, pokud chtějí.
What Pit solves is a bit raw,
Took like Jackson and built it all,
Despite a big loss, I´d bet it all.
Co Pit řeší je trochu syrové,
Vzal to jako skládačku a postavil to všechno,
I přes velké ztráty, tak bych vsadil vše.
And fought blind against the world,
Ray Charles,
Y´all just halfway thoughts.
A bojoval slepý proti světu,
Ray Charles,
všichni jste jen na půl cesty myšlenkám.
Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.
Nestojí za zadní část mé mysli,
Ale k pochopení budoucnosti,
musíme se vrátit v čase.
Baby, ohhh baby,
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.
Miláčku, oh miláčku,
oh baby, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná
Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time
Pojďme mě omluvit
Jdi, Jo, zlato,
Zpět, ooh si prima zlato,
V, pojďme natočit film zlato,
Čas, omluvte mě, baby,
Podívejme se, jo zlato,
Jít, ooh si prima zlato,
Zpět,
Pojďme natočit film zlato,
čas
Baby, my sweet baby,
My sweet baby,my sweet baby,
you´re the,
Miláčku, můj sladký miláčku,
můj sladký miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta
Baby, ohhh baby,
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.
Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná

Text přidala Petulla7

Text opravila JaneLinxs

Videa přidali radek15, DevilDan

Překlad přidala Kerrinka

Překlad opravila hanbor

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Skladba se objevila ve filmu Muži v černém III (DevilDan)
Reklama

Global Warming

Reklama

Pitbull texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.