Playlisty Kecárna
Reklama

MTV Video Vanguard Award Speech - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"I know I don't have a lot of time, but if I may tell you a quick story. Recently, I was driving my daughter to school and she said to me, out of the blue, 'Mama?' I said, 'Yes, baby?' She said, 'I'm the ugliest girl I know.' And I said, 'Huh?' And she was like, 'Yeah, I look like a boy with long hair.' And my brain went to, "Oh my god, you're 6. Why? Where is this coming from? Who said this? Can I kick a 6-year-old's ass, like what?""Vím, že nemám moc času, ale jestli můžu, ráda bych vám řekla jeden příběh. Nedávno jsem vezla dceru do školy a ona řekne: "Mami?" A já na to: "Ano, zlato?" A ona mi řekla: "Jsem ta neošklivější holka, co znám." A já na to: "Cože?" A ona: "Jo, vypadám jako kluk s dlouhými vlasy." A já si jen pomyslela: "Pane bože, vždyť je ti teprve šest. Proč? Jak jsi na to přišla? Kdo ti tohle řekl? Kdo může někdo něco takového říct šestiletému dítěti?"
But I didn't say anything. And instead, I went home and I made a Powerpoint presentation for her. And in that presentation, were androgynous rockstars and artists that live their truth, are probably made fun of every day of thеir life, and carry on, and wave their flag, and inspirе the rest of us. And these are artists like Michael Jackson and David Bowie and Freddie Mercury and Annie Lennox and Prince and Janis Joplin and George Michael, Elton John, so many artists — there was, her eyes glazed over. But then I said, 'You know, I really wanna know why you feel this way about yourself.' And she said, 'Well I look like a boy,' and I said, 'Well what do you think I look like?' And she said, 'Well, you're beautiful.' And I was like, 'Well, thanks. But when people make fun of me, it's, that's what they use. They say I look like a boy or I'm too masculine or I have too many opinions, I, my body is too strong. Ale neřekla jsem nic. Místo toho jsem jela domů a vytvořila pro ni powerpointovou prezentaci. Dala jsem do ní androgynně vypadající rockové hvězdy a umělce, kteří si žili podle sebe, pravděpodobně si z nich každý den někdo utahoval, a oni si to stejně dělají po svém, mávají svým praporem a jsou inspirací pro nás ostatní. Byli tam umělci jako Michael Jackson a David Bowie a Freddie Mercury a Annie Lennox a Prince a Janis Joplin a George Michael, Elton John, prostě spoustu umělců - všichni tam byli a ona si je prohlížela. Ale pak jsem řekla: "Víš, moc by mě zajímalo, proč si o sobě myslíš, že jsi škaredá." A ona mi řekla: "No, vždyť vypadám jako kluk." A já řekla: "Ne, jsi krásná." A ona na to: "No, díky, jenže když se mi ostatní smějou, tak přesně tohle říkají. Že prý vypadám jako kluk, jsem moc mužná, mám na všechno názor, že jsem moc silná."
And I said to her, 'Do you see me growing my hair?' She said, 'No, Mama.' I said, 'Do you see me changing my body?' 'No, Mama.' 'Do you see me changing the way I present myself to the world?' 'No, Mama.' 'Do you see me selling out arenas all over the world?' 'Yes, Mama.' 'OK! So, baby girl. We don't change. We take the gravel and the shell and we make a pearl. And we help other people to change so they can see more kinds of beauty.' And you, my darling girl, are beautiful, and I love you. Thank you, guys." A já jí na to řekla: "Nosím snad já dlouhé vlasy?" Ona na to: "Ne, mami." Řekla jsem: "Vidíš snad, že bych se snažila změnit svoje tělo?" "Ne, mami." "Vidíš snad, že bych měnila způsob, jakým se prezentuju před světem?" "Ne, mami." "Vidíš, že ale stejně vyprodávám stadiony po celém světě?" "Ano, mami." "Fajn! Takže, holčičko. Nemusíme se měnit. Když dáme do mušle písek, stane se z něj perla. A tak pomáháme ostatním lidem, aby změnili svůj přístup a viděli různé druhy krásy. A ty, drahoušku, jsi krásná, a já tě miluju." Díky za pozornost, lidi."

Text přidala SuperSonic

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

All I Know So Far: Setlist

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.