Playlisty Kecárna
Reklama

A Match Into Water - text, překlad

playlist Playlist
Let's go!Pojďme!
I kissed the scars on her skin
I still think you're beautiful
And I don't ever wanna lose my best friend.
I screamed out, "God you vulture
Bring her back or take me with her"
Políbil jsem jizvy na její kůži
"Pořád si myslím, že jsi nádherná
A nikdy nechci ztratit svého nejlepšího přítele"
zakřičel jsem, "Bože, ty supe,
Přiveď ji zpátky nebo mě vezmi s ní"
Tear it down, break the barricade
I want to see what sound it makes
I need this flavor with a passion and I fucking hate the aftertaste
Strhnout to, prolomit zábrany
Chci vědět, jaký to vydává zvuk
Vášnivě potřebuju tuhle chuť a sakra nesnáším
tu chuť potom
How does it feel? How does it feel?
Well it feels like I'm on fire.
Wake up
I know you can hear me.
Jaké to je? Jaké to je?
No, je to jako bych hořel
Probuď se
Vím, že mě slyšíš
Make me a promise here tonight, love like a tidal wave
Dreamless in early graves, I never want it to be this way
The chemicals will bring you home again
This is it, when it's done, we can say that,
When it's sudden death we fight back
Tady mi dnes večer něco slib, miluj jako přílivová vlna
Bezesná v brzkém hrobě, tohle jsem nikdy nechtěl
Chemikálie tě přivedou zase domů
To je ono, když je to hotovo, můžeme to říct,
když je to náhlá smrt se kterou bojujeme
Pretend like I don't entice you
I've seen you circling the sky above my head
You traitor
Předstíráš, že tě nelákám
Viděl jsem, jak jsi kroužila na obloze nad mojí hlavou
Ty zrádce
I will never be taken for granted again
Keep digging holes in the desert
Say a prayer for you
Nikdy už znovu nebudu brán jako samozřejmost
Dál kopu díry v poušti
Modlím se za tebe
I know that you're in pain
But if we die at the same time does it still scare you?
Vím, že máš bolesti
Ale pokud umřeme společně, bude tě to stále děsit?
Make me a promise here tonight. Let's go!
Dreamless in early graves, I never want it to be this way
The chemicals will bring you home again
This is it, when it's done, we can say that,
Oh god we're not gonna make it
Tady mi dnes večer něco slib. Pojďme!
Bezesná v brzkém hrobě, tohle jsem nikdy nechtěl
Chemikálie tě přivedou zase domů
To je ono, když je to hotovo, můžeme to říct,
Oh bože, my to nezvládneme
We will bring the tidal wave
We will bring the tidal wave
We will bring the tidal wave
We will bring the tidal wave!
Přivedeme přílivovou vlnu
Přivedeme přílivovou vlnu
Přivedeme přílivovou vlnu
Přivedeme přílivovou vlnu!
We will bring the tidal wave
We will bring the tidal wave
We will bring the tidal wave
And nothing will remain
Přivedeme přílivovou vlnu
Přivedeme přílivovou vlnu
Přivedeme přílivovou vlnu!
A nic nezůstane
She's mine
You stay away from her
It's not her time.
'cause, baby, I'm the one
Who haunts her dreams at night,
Until she's satisfied.
Je má
Ty se od ní drž dál
Ještě není její čas
protože, zlato, já jsem ten pravý
kdo v noci pronásleduje její sny
Dokud není spokojená
Make me a promise here tonight, love like a tidal wave
Dreamless in early graves, I never want it to be this way
The chemicals will bring you home again
This is it, when it's done, we can say that,
When it's sudden death we fight back!
Tady mi dnes večer něco slib, miluj jako přílivová vlna
Bezesná v brzkém hrobě, tohle jsem nikdy nechtěl
Chemikálie tě přivedou zase domů
To je ono, když je to hotovo, můžeme to říct,
když je to náhlá smrt se kterou bojujeme!
Fuck it! Sereme na to!

Text přidal LRyuzaki

Video přidal LRyuzaki

Překlad přidala Soleil

Překlad opravila Soleil

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • A Match Into Water bylo inspirováno mou ex-přítelkyní, která se dostala z rakoviny prsu. Píseň byla způsob jak ji ukázat jak jsem na ní hrdý, přejít si přes všechny ty operace, chemoterapie a udržet si tu naději a nikdy se nevzdat. -Vic Fuentes. (Victim_SP)
Reklama

Collide With The Sky

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.