Playlisty Kecárna
Reklama

If My World Ends Without You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Walking on the damp soil
Into the infinity of my thoughts
Rain hides my sensations...
And makes disappear my perception of time
Crawling... seeking comfort between ethereal teardrops...
I think about the past and it can't no longer be
Chodím po vlhké půdě
do nekonečna mých myšlenek
Déšť skrývá mé pocity...
A smývá ze mě vnímání času
Plazím se...hledám útěchu mezi éterickými slzami...
Myslím na minulost, na to že už není
Glimmers of life with you...
With your contact... with your wishes
I could finally be a part of this weak race
That loves, suffers and hopes
Hopes in a world always pleased and joyful
What a pathetic belief
When all that I desired, believed and lived falls to pieces
Where are you... when my world is coming to end?
Náznaky života s tebou...
S tebou... tvými přáními
Bych mohl konečně být součástí této slabé rasy
Která miluje, trpí a doufá
Doufá ve svět radostný a veselý
Jaká to ubohá víra
Když se vše co jsem chtěl, čemu jsem věřil a žil pro to rozpadne na kousky
Kde budeš... když se můj svět bude blížit ke konci?
Only your voice
Could save me from this void…
'cause this will be my last cut..
Pouze tvůj hlas
Mě může zachránit z této prázdnoty
Protože tohle bude můj poslední řež..

Text přidal Demniox

Video přidal Demniox

Překlad přidal Demniox

Překlad opravil Demniox

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Humana Fragilitas

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.