Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Ráj - text, překlad

playlist

Myslel sem si, že sem mrtvej, ale...


Proč mám ruce od krve? Proč mi ještě buší srdce?
Proč pořád cítím lásku, proč ještě pořád svítí slunce?
Jestli existuje nesmrtelnost, proč zrovna já jsem jí hoden?
Viděl jsem tvůj obličej, jak mi říká sbohem.
Ale teď, budu nejspíš obviněn,
Za zločin, kterým nevím, že spáchal jsem.
Nebyl to sen, ale jak to mám sakra poznat?
Když realita nesahá přímo ocať pocať.

Držím v ruce nůž, proč tu ruku neovládám?
Vzal jsem ti ho, když si mě tenkrát probodla.
Některý idioti se prostě nevzdávaj,
Proč zrovna já?! Podlaha od krve zmokla.
Má v tom ruce Bůh a nebo někdo z pekla?
Zaklínadlo, aby mi z prázdných žil krev netekla?
Nevadí, buď vše napravím a nebo selžu,
Buď ze sebe svalím a nebo na sebe všechnu vinu vezmu.

Podle všech ismů,
Řídí se moje paže, jako část mechanismu.
Kterej nedokážu ovládat a tak se nechám vést,
Cestou cest do míst, kde vládne noční běs.


Pravda se stala lží, a lež zase pravdou,
Nikdo se nesnaží zastavit mojí snahu marnou.
Celou noc zabíjím a nemám žádný výčitky,
Vykopávám hroby a žeru pohřební kytky.
Mrtvý nemaj námitky, taky bych chtěl,
Ale asi je můj úděl, abych už měsíc nenašel.
Kde je to slunce, co mě kdysi hřálo,
Teď by se mi hodilo, aby mi cestu ukázalo.

Střílí po mně policie, ale to mě nezastaví,
Zabijte mě! I když to není tak snadný.
Dokážu projít zdí, možná jsem jenom duch,
Zkus se mě dotknout, možná jenom splácím dluh.
Vysvoboď mě, kde je moje záchrana,
Smrt se otočila zády a s ní i moje nálada.
Nedostává se mi žádný pomoci,
Když nezabiju člověka, zabiju aspoň ovci.

Tady jsi, záříš na mě, nevěříš mi,
Vysvoboď mě, zabij mě, neboj se.
Sice mě ztratíš, ale aspoň budeš volná,
Jenže v tom začínám chápat, že záchrana je sporná...


Tohle je ráj? Město nad mrakama?


Bůh mě vzal k sobě, na dobrý slovo,
Nevím, jak moc dobrý muselo bejt, pamatuju si hovno z toho.
Pamatuju jenom krev, možná jsem prošel očištěním,
Možná jsem teď někdo jinej, vůbec nevím.
Chápu-li to dobře, patřím mezi ovečky,
I když v Boha nevěřím, přecházím to mlčky.
Vysoko nad mrakama, tyčí se nekonečná duha,
Přestože nikde nevidím řeku, ale to je věc druhá.

Teď je moje duše volná, a tělo někde leží,
Teď už je to jedno, už na tom nezáleží.
Neexistuje aboslutní vědomost, mozek by se zbláznil,
Sem rád, že sem tu noc nepřežil.
Ale začínám si uvědomovat, že to není Bůh,
Mám v tom zmatek, nebo tak napůl.
Proč je tu obraz Buddhy a taky socha,
Nápis Nirvana, to není místo pro člověka jako já.

Ne, že bych si toho nevážíl, ale...
Nikdy jsem nevěřil, že bych věřil v tohle...
Uznávám, že je to jediný náboženství,
Který mi kdy dávalo smysl, už od dětství.
Takže.. kdo je moje slunce a proč mi svítá?
Moje vlastní osobnost je na tom dokonale bita.
Ale proč, nechápu to, ztrácím se,
Rád bych se probudil, ale nejde to.
Radši bych přežíval zpátky na zemi,
Odpovídá mi hlas: "nic není nemožný"...

A tak sem zpátky, v kaluži krve a moje duše putuje do pekla, tam mám reservé...

Text přidal PhoeniCZ

I thought I'm dead, but ...


Why do I have blood on your hands? Why does my heart still beating?
Why do I feel love, why still Sun shining?
If there is immortality, why I am worthy of it?
I saw your face saying goodbye.
But now, I'll be probably accused of
The crime about which I do not know that I committed.
It wasn't a dream, but how the hell do I know?
When reality does not extend directly from here to here.

I hold knife in my hand, why don't I control my hand?
I took it when you had stabbed me.
Some idiots just don't give up,
Why me?! Floor drenched by blood.
Is it God's work or someone's from hell?
Incantation to my empty veins not flowed the blood?
Never mind, everything either I correct it or I fail,
Either roll of myself or take all the blame on myself.

According to all the isms
Controls my arm, as part of the mechanism.
Which I can not control so I will lead,
By the way trips to places where reigns the night fury.
Truth became a lie, and lie back true
No one is trying to stop my futile effort.
All night i kill and I have no qualms about
Kick dig graves and eat funeral flowers.
Dead don 't have objections, I would like to,
But I guess it is my destiny to find a month.
Where is the sun that warmed me once,
Now would I fit that showed me the way.

Police shoot at me, but that will not stop me,
Kill me! Even though it is not so easy.
I can go through walls, maybe I'm just a ghost,
Try to touch me, maybe I just pay my debt.
Deliver me, where is my salvation,
Death turned its back to me and my mood.
Not getting me any help,
When you kill a man, at least kill a sheep.

There you are, you shine on me, don't believe me,
Deliver me, kill me, don't worry.
Although u lost me, but at least you'll be free,
But in the beginning to understand that salvation is questionable ...


"This is the Paradise? Town over the clouds?"


God took me to him, by the good word
I don't know how much good it had to be, I remember the shit out of it.
I remember only blood, maybe I went through purges,
Now maybe I'm someone else, I do not know.
If I understand it well, I am one of the Sheep,
Even though I don't believe in God, I go over it in silence.
High above clouds, it rods the endless rainbow
Although I do not see the river, but it is another.

Now is my soul free, and the body is somewhere,
Now I don't care, it doesn't matter.
Absolute knowledge doesn't exist, the brain would be crazy
I am glad that I didn't survive that night.
But I'm starting to realize that it is not God
I got mess in that, or equal.
Why is there a picture of Buddha, and statue too,
The inscription "Nirvana", it isn't a place for someone like me.

Not that I don't appreciate it, but ...
I never believed that I believed in this ...
I recognize that it is the only religion,
Which ever made sense to me, since my childhood.
So .. you are my Sun and why shining to me?
My own personality is perfectly beaten.
But why, I don't understand, I'm fading,
I'd like to wake up, but I can not.
I'd rather surviving back on the ground,
Corresponds to me a voice: "nothing is impossible" ...

And so i'm back here in a pool of blood and my soul goes to hell, there I have reservation...

Překlad přidal PhoeniCZ


Sunshine

PhoeniCZ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.