Kecárna Playlisty
Reklama

Infinity - text, překlad

playlist Playlist
Říká se, že každej konec je něčeho začátek,
Ale co když nejsem schopnej pokračovat v koloběhu, pro novej zážitek.
Říká se, že škola je základ života, a život základ školy,
Ale co když si nedokážu spočítat rovnici a neplním základní úkoly.
Říká se toho mnoho, ohodnoť mou rovnováhu notou,
Bude to c-ges, tritón, ďábelskej interval deset čárek nad osnovou.
Spirála se točí dokola, pořád směrem dolů,
Znovu zpodstolu nevylezu, dokud nebudu mít jistotu.
It is said that every end is a beginning of something,
But what if I cannot continue the cycle for a new experience.
It is said that the school is the base of life, and life base school
But what if I can't count the equation and don't fulfill basic tasks.
It is said many of things, rate my balance by note,
It will be a c-ges, Triton, devil's interval ten strokes over the syllabus.
Spiral spins round, right down
From under the table not come out again until I know for sure.
Říká se, že jediná jistota je nejistota v jistotě,
Tak mi teda řekni, jestli to takhle chodí i v přírodě.
Říká se, že kolik jazyků skousneš, tolikrát si člověkem,
A zaměstnání dostaneš takový, s jakým se pyšníš titulem.
Já na to seru! Seru na konce, seru na začátky,
Seru na zážitky, seru na školu, seru na úkoly.
Seru na rovnováhu, seru na spirálu, je mi to jedno.
Seru na přírodu, seru na jazyky, seru na to, že seru!
It is said that the only certainty is uncertainty in the certainty
So tell me, if it goes that way in nature.
It is said that how many languages do you bite, so much you're a person,
And you get such a job with which title do you proud.
I fuck it! Fuck ends, fuck beginnings,
Fuck experiences, fuck school, fuck tasks.
Fuck balance, spiral Fuck, I do not care.
Fuck nature, fuck languages, fuck that i fuck you!

Když je to všechno tak nekonečný!
Nekonečný...

When it's all so endless!
Infinity

Lidi mi vytýkaj, že nerozuměj tomu, co jim říkám,
A tak otevři svou mysl, každej text má svůj klíč.
Dívej se okolo sebe, abys viděl, co já obvykle vídám,
Všechno je to ve vzduchu, ještě nejsem nikde pryč.
Říká se, že na všechno seru, možná je to pravda,
A možná jenom póza, jen další falešná karta.
Říká se, že jsem nemocnej, jo tak tím si buď jistej,
Můj mozek není čistej, a obraz trochu rozmazanej.

People criticize that do not understand that what I'm saying,
So open your mind, every lyrics has its own key.
Look around, you can see what I see I usually,
It's all in the air, I'm not gone anywhere.
It is said that i fuck everything, maybe it's true,
And maybe just a pose, just another fake card.
They say I'm sick, yeah so it can either sure
My brain is not clean, and the image of a little fuzzy.
Říkám si, že je na čase nahrát poslední pecku,
Poslední desku, nemá smysl zůstávat v česku.
Poslední otázku, na kterou nikdy nebudeš mít odpověď,
A když, tak ne jednoznačnou, stojím na útesu.
Já na to seru, seru na lidi, seru na klíče,
Seru na obvyklosti, seru na pravdu, seru na falešný hráče.
Seru na nemoc, seru na obrazy, seru na nahrávky,
Seru na otázky i odpovědi, seru i na to, že tě seru!
I tell myself that it is time to upload the latest track
The last album, it makes no sense to stay in the czech republic.
The last question that will never have an answer
And if it has, not so clear, I stand on the cliff.
I fuck it, fuck the people, fuck the keys
Fuck customaries, Fuck the truth, fuck the fake players.
Fuck illness, fuck pictures, fuck recordings
Fuck questions and answers, and Fuck that I fuck you!

Když je to všechno tak nekonečný!
Nekonečný...
Spirála je nekonečná!
Nekonečná...
Do i fuck you? go fuck yourself, eat your own crap...

Text přidal PhoeniCZ

Překlad přidal PhoeniCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Sunshine

Reklama

PhoeniCZ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.