Playlisty Kecárna
Reklama

The Storm In Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Pull me out of the water
Pull me out of the sea
Pull me out of the water
Don't let the waves take me
I walked on the surface I was pulled beneath
Vytáhni mě z vody
Vytáhněte mě z moře
Vytáhněte mě z vody
Nenech mě odnést vlnami
Kráčel jsem po hladině, byl jsem vtažen pod hladinu
Pull me out of the water
Pull me out of the sea
Pull me out of the water
Before nothing's left of me
In all of this I've only learned how to sink
Vytáhněte mě z vody
Vytáhni mě z moře
Vytáhni mě z vody
Než ze mě nic nezbude
Za to všechno jsem se naučil jenom potápět se
Your promise feels worthless
A mere thread sent down
It's not enough when you're drowning
Waves raise their thunder I'm sent further underneath
I'm not strong enough to calm the storm in me
Tvůj slib je bezcenný
Pouhá nitka seslaná dolů
Nestačí, když se topíš.
Vlny zvedají svůj hřmot, jsem poslán dál pod hladinu.
Nejsem dost silný, abych utišil bouři ve mně.
Pull me out of the water
Pull me out of the sea
Pull me out of the water
Before nothing's left of me
In all of this I've only learned how to sink
Vytáhněte mě z vody
Vytáhni mě z moře
Vytáhni mě z vody
Než ze mě nic nezbude
Za to všechno jsem se naučil jenom potápět se
Your promise feels worthless
A mere thread sent down
It's not enough when you're drowning
Waves raise their thunder I'm sent further underneath
I'm not strong enough to calm the storm in me
Tvůj slib je bezcenný
Pouhá nitka seslaná dolů
Nestačí, když se topíš.
Vlny zvedají svůj hřmot, jsem poslán dál pod hladinu.
Nejsem dost silný, abych utišil bouři ve mně.
I'm swimming like the stone in my heart
Watching everything fall apart
I don't want to drown alone
I don't want to drown alone in my dark
My lungs are filling till my chest wants to burst
I tried to carry all of it but I'm at my worst
I thought that I was strong enough to stay afloat
But when the storm rolled in with a bitter wind the waves broke
Plavu jako kámen v srdci.
Sleduji, jak se všechno rozpadá
Nechci se utopit sám
Nechci se utopit sám ve své temnotě
Plíce se mi plní, až mi chce prasknout hrudník
Snažil jsem se to všechno unést, ale je mi nejhůř
Myslel jsem, že jsem dost silný, abych se udržel na hladině
Ale když se přihnala bouře s prudkým větrem, vlny se rozbily.
I don't want to drown alone in my dark Nechci se utopit sám ve své temnotě.
A free fall now into the grip of the void that crushes my ribs Volný pád do sevření prázdnoty, která mi drtí žebra.
Your promise feels worthless
A mere thread sent down
It's not enough when you're drowning
Waves raise their thunder I'm sent further underneath
I'm not strong enough to calm the storm in me
Tvůj slib je bezcenný
Pouhá nitka seslaná dolů
Nestačí, když se topíš.
Vlny zvedají svůj hřmot, jsem poslán dál pod hladinu.
Nejsem dost silný, abych utišil bouři ve mně.
All of the weight I carry inside
Every dagger at once in my mind
Pulled under screaming with the tide
Left at the bottom, left behind
In all of this I have only learned how to sink
I'm not strong enough to calm the storm in me
Veškerá tíha, kterou v sobě nosím.
Každá dýka najednou v mé mysli
Stažen pod křikem s přílivem
Zůstala na dně, zůstala za mnou
V tom všem jsem se naučil jenom klesat.
Nejsem dost silný, abych utišil bouři ve mně.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Fire Itself

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.