Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Welcome to the terrordome - text, překlad

In a time when we're spending billions of dollars in a war to control oil in Iraq
3,000 soldiers have come home in coffins
Hundreds of thousands of Iraq civilians have lost their lives
Our brothers and sisters in New Orleans are left homeless and hungry
They murdered Sean Bell
They murdered Amadou Diallo
They murdered Timothy Stansbury
And it's time to say NO MORE!
NO MORE!, NO MORE!, NO MORE!, NO MORE!

I got so much trouble on my mind, refuse to lose
Here's your ticket (uh), hear the drummer get wicked
The crew to you to push the back to Black
Attack so I sat and japped, then slapped the Mac
Now I'm ready to mike it (huh)
Hear my favoritism roll "Oh"
Never be a brother like to go solo
Lazer, Anastasia, maze ya
Ways to blaze your brain and train ya
The way I'm livin, forgiven, what I'm givin up
X on the flex (hear me now)
I don't know about later
As for now I know how to avoid the paranoid
Man I've had it up to here
Gear I wear got 'em goin in fear
Rhetoric said, it read just a bit ago
Not quittin, it signed the hard rhymer
Work to keep from gettin jerked
Changin some ways, to way back in the better days
Raw metaphysically bold, never follow the code
Still dropped a load
Never question what I am, God knows
Cause it's comin from the heart
What I got better get some (um hum)
Hustler of culture
Snakebitten, been spit in the face
But the rhymes keep fittin
Respects been givin, how's ya livin?
Now I can't protect a pad off the defect
Check the record of reckon
An intentional wreck
Played off as some intellect
Made the call, took the fall, broke the laws
Not my fault that they're fallin off
Known as fair square, throughout my years
So I growl at the livin foul

Black to the bone my home is your home
So welcome to the Terrordome

Come on down (get down)
You can get it, get it, get it, get it
Come on down ...
You can get it, get it, get it, get it

Get down
You can get it, get it, get it, get it

There's a hole in an apple, an apple has been rotten
Scheme like a clan, I plan like Bin Laden
Supreme, screen writer, slit, script editor
Drop the LP, many hit like Nesbula
7 years later, it's the year of the Gods
United States government is just the facade
The Catholic church got ties with the Mob
I see it all like "The Wizard of Oz"
Now there's a yellowbrick road, the fame which is yours
If you only had a brain, you would know who you are
Poison your ventilation, cut your education
Secret information, world domination
Take over reservations
Trigger the energies in the oceans for tsunmais to control the population
Eyes of the sky, hit an observation
If your over 65 we'll take over your medication
Like give me that (give me that), form a line (form a line)
Go to war (go to war), press rewind
Cause when I get mad, I put it down on the pad
Give you somethin that you never had
Controllin, fear of high rollin
God bless your soul and keep livin
Black to the bone, my home is your home
Well welcome to the Terrordome

Come on down (get down)
Get it, get it, get it, get it ...
Come on down
Get it, get it, get it, get it ...

Get it, get it, get it, get it ...

Text přidala meggiee

Text opravil LimeCZ

Video přidal LimeCZ

V čase, keď sme utrácať miliardy dolárov vo vojne kontrolovať olej v Iraku
3000 vojaci sa vrátili domov v rakvách
Stovky tisíc irackých civilistov prišlo o život
Naši bratia a sestry v New Orleans sú ponechané bez domova a hlad
Zavraždili Sean Bell
Zavraždili Amadou Diallo
Zavraždili Timothy STANSBURY
A to je čas povedať NO MORE!
NO MORE!, NO MORE!, NO MORE!, NO MORE!

Dostal som toľko problémov v mojej mysli, odmietajú stratiť
Tu je vaša vstupenka (ehm), počuť bubeník dostať zlý
Posádka na vás tlačiť späť do Black
Útok tak som si sadol a japped, potom udrel na Mac
Teraz som pripravený mike it (jo)
Počujte môj protekcionárstvu roll "Oh"
Nikdy sa brat chcel ísť sólo
Lazer, Anastasia, bludisko ya
Spôsoby, ako Blaze svoj mozog a trénovať ya
Spôsob, akým som livin, odpustené, čo som givin sa
X na flex (počuješ ma teraz)
Neviem o neskôr
Čo sa teraz už viem, ako sa vyhnúť paranoidné
Muž mal som to až sem
Prevodovka Nosím dostal 'em deje v strachu
Rétorika povedal, že si pred len trochu
Nie Quittin, že podpísal pevný rhymer
Práce, aby sa z dostaniu prudko
Zmeniť ponuku niektoré spôsoby, aby cesta späť do lepších dní
Raw metafyzicky tučne, nikdy nasledovať kód
Ešte klesol náklad
Nikdy otázku, čo som ja, Boh vie,
Pretože je to comin zo srdca
To, čo som dostal lepšie zohnať (um hum)
Hustler kultúry
Snakebitten, bol pľuvať do tváre
Ale nádchy, aby osadením
Ohľadoch bol givin, ako to ya livin?
Teraz nemôžem chrániť podložku mimo vady
Pozrite sa na záznam počítať
Úmyselné vrak
Hral preč ako nejaký rozum
Dorovnal, sa na jeseň, porušil zákony
Nie je to moja vina že sú Fallin off
Známy ako spravodlivé námestí, po celé tie roky
Tak som vrčať na Livin faul

Black až na kosť Môj domov je váš domov
Takže vitajte na Terrordome

Poď dole (dostať dole)
Môžete si ho, dostať, dostať sa, dostať to
Poď dole ...
Môžete si ho, dostať, dostať sa, dostať to

Zliezť
Môžete si ho, dostať, dostať sa, dostať to

Tam je diera v jablkom, má jablko bolo zhnité
Schéma ako klan, mám v pláne ako bin Ládina
Supreme, scenárista, štrbina, dramaturg
Drop LP, veľa hit ako Nesbula
7 rokov neskôr, je to rok bohov
Vláda Spojených štátov je len fasáda
Katolícka cirkev má vzťahy s mafiou
Vidím to ako "The Wizard of Oz"
Teraz je tu yellowbrick cesty, sláva, ktorá je na vás
Ak ste mali len mozog, mali by ste vedieť, kto ste
Otráviť svoju vetranie, znížiť vaše vzdelanie
Tajné informácie, ovládnutie sveta
Prevziať rezervácie
Trigger energiou v oceánoch na tsunmais ovládať populáciu
Oči na oblohe, hit pozorovanie
Ak váš starší ako 65 rokov budeme mať na svoje lieky
Rovnako ako, že mi daj (daj mi to), tvorí línia (tvoria líniu)
Prejsť na valce (ísť do vojny), stlačte tlačidlo prevíjanie
Pretože keď som sa naštvať, dal som ho na podložku
Dajte si niečo, že ste nikdy nemal
Controllin, strach z vysokej Rollin
Boh žehnaj dušu a udržať livin
Black až na kosť, môj domov je váš domov
Tak vitajte na Terrordome

Poď dole (dostať dole)
Získať ju, dostať, dostať sa, dostať ju ...
Poď dole
Získať ju, dostať, dostať sa, dostať ju ...

Získať ju, dostať, dostať sa, dostať ju ...

Překlad přidala meggiee

Překlad opravil LimeCZ


Desire

Pharoahe monch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.