Playlisty Kecárna
Reklama

Prayer - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

First I want to thank You Lord for being who You are
For coming to the rescue of a man who's drifted far
For calling me to be Your son and calling me to serve
Lord the way You've blessed my life is more than I deserve
Především Ti chci Pane poděkovat za to kým jsi
Za to že jsi přišel zachránit člověka který se Ti tak vzdálil
Za to že jsi mě povolal abych byl Tvým synem a za to že jsi mě povolal abych ti sloužil
Pane způsob jakým jsi požehnal můj život - to je víc než si zasloužím
Keep the ones I love so dearly
Fill their emptiness while I am gone
And fill the loneliness in me

Ochraňuj mé drahé které tolik miluji
naplň jejich prázdnotu zatímco jsem pryč
a naplň mě v mé osamělosti
This is my prayer
Lifted to You
Knowing You care even more than I do
This is my prayer
Lifted in Your name
Your will be done I humbly claim
To je mám modlitba
kterou k Tobě pozvedám
Vím že Tobě na tom všem záleží víc než mně samému
To je má modlitba
kterou k Tobě pozvedám
Buď vůle Tvá o to tě pokorně žádám
Let me be the evidence of what Your grace can do
To a generations struggling to find themselves in You
May they come to know the love of God
May their eyes be made to see
Give me the opportunity to share the truth that sets them free
And may unity in all things
Be the banner of Your church
And let revival's fire begin to burn
Kéž jsem důkazem toho co dokáže Tvá milost
pro generace zápasících aby mohli najít sami sebe v Tobě
Kéž poznají Boží lásku
kéž jejich oči prohlédnou
Dej mi příležitost sdílet pravdu která je
osvobodí
A kéž je jednota ve všem praporem Tvé církve
a oheň obnovení nechť se rozhoří
As we face the last and final hours
Turn a wayward country back to You
And keep us from the evil that devours
Keep us on the path and lead us through
Keep us in Your light until Your kingdom comes
And our work is done
Tváří v tvář posledním konečným hodinám
obrať svévolnou zemi zpět k sobě
A chraň nás před zlem které nás chce pohltit
drž nás na cestě a proveď nás skrz
Drž nás ve svém světle než přijde Tvé království
a naše dílo bude dokončeno
This is my prayer
Lifted to You
Knowing You care so much more than I do
This is my prayer
In Jesus' name
Your will be done I humbly claim
This is my prayer
To je má modlitba
kterou k Tobě pozvedám
Vím že Tobě na tom všem záleží tolik víc než mně samému
To je má modlitba
v Ježíšově jménu
Buď vůle Tvá o to tě pokorně žádám
To je má modlitba

Text přidala ciinula

Text opravila ciinula

Video přidala mate82

Překlad přidal taylordavis

Překlad opravila mate82

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Ultimate Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.