Kecárna Playlisty
Reklama

Brick By Brick - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The weight of my words
Are like feathers from a bird
My mouth, it moves
But you won't hear a thing
Hmotnost mých slov
Je jako peří z ptáků
Moje ústa se pohnou
Ale ty nic neslyšíš
'Cause I've dug myself deep
I managed to fit both my hands and feet
All my little white lies
Smell like a big old bucket of bleach
"Protože jsem kopal sám hluboko
Podařilo se mi, aby se vešly obě ruce a nohy
Všechny mé malé bílé lži
Vůně jako velký starý kbelík bělidla
In one ear and out your other
So lock and key
You won't open up for me
Jedním uchem a tvoje jiné pryč
Takže zámek a klíč
Neotevřeš mi
So brick by brick
I am breaking through these walls
Oh, between you and me
I'm not giving up
I'm not giving up on us
Tak cihlu po cihle
Jsem prolomení těchto zdí
Oh, mezi mnou a tebou
Já to nevzdám, já se nevzdávám
And it feels like you're in China
And I am in Peru
Whenever I am sleeping next to you
Myslím, že
A vypadá to, že jste v Číně
A já jsem v Peru
Kdykoliv spím vedle tebe
We can hear the crickets singing
Oh, all throughout the night
Oh, boy can't you just get used
To something so right?
Můžeme slyšet cvrčky zpívat
Oh, celou noc
Oh, chlapče nemůžeš si zvyknout
Je něco tak správného?
And sure I confess
I'm a mess, I'm a mess of mistakes
But please count to ten
Before you go and throw it all away
A samozřejmě přiznávám
Jsem nepořádek, jsem nepořádek chyb
Ale počítej do deseti
Předtím, než půjdeš a hoď to všechno pryč
So brick by brick
I am breaking through these walls
Oh, between you and me
I'm not giving, I
I'm not giving agh yeah
On us
Tak cihlu po cihle
Jsem prolomení těchto zdí
Oh, mezi mnou a tebou
Já to nevzdám, Nevzdám se na nás
'Cause if you give up
Then what am I supposed to do?
All our dreams
Never will come true without you
"Protože jestli se vzdáš
Tak co mám dělat?
Všechny naše sny
Nikdy se nesplní bez tebe
So brick by brick
I am breaking through these walls
Oh, between you and me
I'm not giving up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm not giving, giving, agh yeah
I'm not giving, giving, agh yeah
Tak cihlu po cihle
Jsem prolomení těchto zdí
Oh, mezi mnou a tebou
Já to nevzdám, jo, jo, jo, jo, jo, jo
Nedám, takže, jo, jo, jo
Nedám, takže, jo, jo, jo
Oh baby, don't give up on this love Oh baby, nevzdávej tuhle lásku

Text přidala frodokonik1

Text opravila MichSpisak

Videa přidali frodokonik1, LoveNeli

Překlad přidala frodokonik1

Je zde něco špatně?
Reklama

MTV Unplugged

Reklama

Katy Perry texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.