Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Racecar - text, překlad

playlist

Freedom beyond or control
Partition, they break out in endless stride
I'm on the floor in travail
Faithful days fall
Memories hold
Free my soul

Seeking within
The curtain call
Fleeing our fate
Every step now recalled
Down the drive
Staying so close
Retraction weighs my soul

We are thunder
We are all the space in tow
Now again
This happening

My handle is honest calculation
Free of the pain
Seeking the glow
We both need it so

Time will give way
Time will formulate

Seeking within
The curtain call
Fleeing our fate
Every step evolved
Don't deny
Staying so close
Creation is our goal

Discretion, the only thing that made me incomplete
Cast the sail, just to spin this fate

Cross the empty sect in flight
Pleasant memories
Redefine all that's left
The sound it makes me scream

I can hear your voice at night
(Your light lost in a waking dream within)

Freedom is not of control
Endless the chase, pushing through
I'm so engulfed
Falling to strain, but I still persist

I'd like to paint this tapestry
With our blood
To represent the symmetry
Finding a sickened result of possibility
Refuse the violent source and pain that made you
Left to deny that it will change with no solitude

Let us take this train
Leaving the form, stretching far beyond what I can see
Chasing the race
Left to complete

My revelation
Reaction creates the fall
Realize
These are broken words

Shattered thoughts amend
See beyond the only present road
Just let go

Counsel to ascend
See beyond the only present hold
Let go
Cannot comprehend
Leave it all to find a moment's love
I am

Working to be
Complete
No more adversity
Growing consciously

My revelation
Reaction is not the call
Rely
On my new self

Rising on my own
Sage advice, embrace wisdom
Hang the past
Take the helm
Fashion a new future to live

In your flame
I see regret

I've awakened
To feel a piece of distant harmony
How could I not see
Possibilities and unlimited passion
Hello luminescent being
Walking outside of my last identity
Celebrate
For in the end
We'll meet inequality

I see light
I see light in your eyes

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Svoboda, onen svět nebo kontrola
Přepážka, dostávají se z nekonečného kroku
Jsem na podlaze v bolestech
Věrné dny padají
Vzpomínky drží
Uvolni mou duši

Hledajíc uvnitř
Opona volá
Utíkajíc osudu
Každý krok je nyní odvolán
Dolů jedeme
Zůstáváme tak blízko
Odvolání tíží mou duši

Jsme hrom
Jsme všechen prostor v závěsu
Teď znovu
Se tohle děje

Má klika je čestným výpočtem
Svobodný od bolesti
Hledajíc zář
Oba ji potřebujeme

Čas nabídne cestu
Čas bude formulován

Hledajíc uvnitř
Opona volá
Utíkajíc osudu
Každý krok je vyvinut
Nepopírej
Zůstáváme tak blízko
Stvoření je náš cíl

Diskrétnost, jediná věc která mě udělala nekompletním
Roztáhněte plachtu, roztočte tento osud

Křiž prázdnou sektu v letu
Příjemné vzpomínky
Redefinuj vše, co zbylo
Ten zvuk, co nutí křičet

Slyším za noci tvůj hlas
(Tvé světlo je ztracené v probouzejícím se vnitřním snu)

Svoboda není mimo kontrolu
Nekonečná honička, prosazující se
Jsem tak pohlcen
Padajíc do kmene, ale stále přetrvávám

Rád bych pomaloval tento gobelín
Naší krví
Pro reprezentování symetrie
Hledajíc zvrácený výsledek možnosti
Odmítni násilný zdroj a bolest, která tě stvořila
Nechána k popření toho, že se to bez samoty nezmění

Nech nás chytit tento vlak
Opouštějíc formu, táhnoucí se daleko za to, co můžu vidět
Honící se závod
Zanechán ke kompletaci

Mé zjevení
Reakce tvoří pád
Uvědom si, že
Tohle jsou zlomená slova

Roztříštěné pozměněné myšlenky
Dívej se za přítomnou cestu
Jen to nech být

Porada stoupá
Dívej se za to, co drží přítomnost
Nech to být
Nelze chápat
Nech to všechno, ať to najde chvíli lásky


Pracuji na
Kompletaci
Už žádné neštěstí
Vědomě rostoucí

Mé zjevení
Reakce není volání
Spolehni se
Na mé nové já

Sám rostoucí
Moudrá rada, obejmi moudrost
Pověs minulost
Převezmi vedení
Móda, nová budoucnost k žití

Ve tvém plameni
Vidím lítost

Jsem probuzen
K cítění kusu vzdálené harmonie
Jak jsem nemohl vidět
Možnosti a nelimitovanou vášeň
Ahoj, světélkující bytosti
Procházející venku z mé poslední identity
Oslavuj
Na konec
Setkáme se s nevyrovnaností

Vidím světlo
Vidím světlo v tvých očích

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.