Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Omega - text, překlad

playlist

I see a flash
Is this sleep?
Am I in a dream?
The past sees me and it won't let go
Greeted by those I've killed along the way, because I am the destruction
The past sees me and it won't let go

A demon born out of their rite in throes
This is the truth
I am a demon born out of their rite in throes
Soiled by the world of man
I am the destruction
I am fear
I am sin
I am the destruction

This memory ignites
The past sees me
Visions of me grow
Greeted by family
Painting dissolution and a life of an insect
The past it will not let me go
I'm lost within my own soul
A ghost within times of old
The clock turns back but is this real?
Tell me, is this real?
A demon born out of their rite in throes
This is the truth
I am a demon born out of their rite in throes
Soiled by the world of man
I am the destruction
I am fear
Born to destroy
Transcending boundaries of affliction
I've learned from past experience I am a monster
Disgust and horror flash before me in fire burning down below
Holy desire
This stain will never wash off of my grave
Physical life has wandered
Here I stay, in death
Take pity on a soul and grant me resurrection
Grant forgiveness
This is only but a dark reflection
Regret is ripping the throat from my neck
Now I can't speak
I wander
Here in death, I weep

Take pity on a soul and grant me resurrection
Grant forgiveness
This is only but a dark reflection

Take pity on a soul and grant me resurrection
Grant forgiveness
This is only but a dark reflection

Hell bound
Past death
Nothing can save me
Longing for something beyond
Embrace the feeling of a soul within
Realizing this is what we need
Inside the circle that's a mystery to our eyes and what we shall perceive
Stop bleeding on the inside
We are alive, and it's more than enough that we paint the walls that are white
Can we show the ones who are blind?
Show them that we're not blind

Text přidal Srboj

Video přidal Srboj

Vidím záblesk
Spím snad?
Jsem ve snu?
Minulost mě vidí a nepustí
Uvítán těmi, které jsem po cestě zavraždil,
protože jsem zkáza
Minulost mě vidí a nepustí

Démon zrozený z jejich rituálu ve smrtelných bolestech
Tohle je pravda
Jsem démon zrozený z jejich rituálu ve smrtelných bolestech
Pošpiněný světem lidí
Jsem zkáza
Jsem strach
Jsem hřích
Jsem ta zkáza

Ta vzpomínka žhne
Minulost mě vidí
Vize mě samého sílý
Uvítán "rodinou"
Vyobrazují rozpouštění a život hmyzu
Ta minulost mě nenechá jít
Jsem ztracený ve své vlastní duši
Jen duch v časech starých
Hodiny se obracejí proti směru, ale je to skutečné?
Řekni, je to skutečné?
Jsem démon zrozený z jejich rituálu ve smrtelných bolestech
Pošpiněný světem lidí
Jsem zkáza
Jsem strach
Zrozen k ničení
Překračující hranice utrpení
Poučil jsem se ze své minulých zkušeností, že jsem monstrum
Nechuť a hrůza blýskají přede mnou v ohni hořícím hluboko pod povrchem
Svatá touha
Tahle skvrna se nikdy z mého hrobu nesmyje
Fyzicky život nikdy nebloudil
Tady zůstávám, ve smrti
Slituj se nad duší a uděl mi znovuzrození
Uděl odpuštění
Tohle je jen temný odraz
Lítost mi rve hrdlo z krku
Nesvedu mluvit
Bloudím
Zde, ve smrti, pláču

Slituj se nad duší a uděl mi znovuzrození
Uděl odpuštění
Tohle je jen temný odraz

Slituj se nad duší a uděl mi znovuzrození
Uděl odpuštění
Tohle je jen temný odraz

Peklo sváže
I za hranicemi smrti
Nic mě nemůže zachránít
Dlouho toužím po něčem na druhé straně
Přijmi pocit duše uvnitř
Uvědomujíce si, že je to to, co potřebujeme
V kruhu, který zůstává tajemstvím našim očím a tomu, co budeme vnímat
Přestaň zevnitř krvácet
Jsme naživu, a je to víc než dost na to, abychom pomalovali zdi, které jsou bíle
Svedeme to ukázat těm, kteří jsou slepí?
Ukaž jim, že nejsme slepí

Překlad přidal Srboj

Zajímavosti o písni

  • Alpha se nachází na dně, vše vypadá ztraceně. Život, který nikdy nechtěl ho přivedl k nekonečným mukám. Alpha si uvědomuje své chyby. Měl kult nechat, než jej vyvraždit, neměl svůj život brát jako samozřejmost a vzít si ho. Nyní příjimá svůj osud a odevzdává se žhnoucímu sevření pekla. Část písničky Alpha se opakuje a popisuje to, že i když k nám život není pěkný, měli bychom jít za budoucností, nebo se propadneme do temna. (Srboj)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.