Playlisty Kecárna
Reklama

Girl Scout - text, překlad

[GIRL SCOUT]
This is it
The day I've been waiting for
Wishing, hoping, working, and praying for
The day my parents have been delaying for years
Ooh, I’m gonna sell some cookies
[Skautka]
Teď je ta chvíle
Ten den, na který jsem čekala
Přála, doufala, pracovala, pro který jsem se modlila
Den, který rodiče léta odkládali
Ooo, budu prodávat sušenky
It's not their fault that they're overprotective
I was born with arrhythmia
My heart is defective
Only takes one shock and I could be dead from the fear
Still, I’m gonna sell some cookies
Není jejich chyba, že jsou tak starostliví
Narodila jsem se s arytmií
Mám poškozené srdce
Stačí jeden šok a mohla bych být strachem mrtvá
I tak, budu prodávat sušenky
Hike by hike
Song by song
The Girl Scouts helped my heart grow strong
They'd have my back if anything went wrong with me
Výlet za výletem
Písně za písní
Skautky pomohly mému srdci zesílit
Kryjou mi záda, kdyby se mi něco stalo
Jamborees, soda pop
Distract me from the fact that my heart could stop
From tetralogy of Fallot in my pulmonary artery!
Whee!
Jamboree, limonáda
Rozptylují mě od skutečnosti, že by se moje srdce mohlo zastavit
Z Fallotovy tetralogie v mojí plicní tepně!
Whee!
When you're a Girl Scout
Everything's gonna work out
Even if you're born with congenital heart disease
And you could be killed by a random sneeze
You're a Girl Scout
Everything's gonna work out
Just gonna ring the bell of this creepy looking house
Když jsi dívčí skautkou
Všechno dopadne dobře
I když se narodíš s vrozenou srdeční vadou
A mohli by jste být zabití náhodným kýchnutím
Když jsi dívčí skautkou
Všechno dopadne dobře
Jenom zazvoním tady u toho domu nahánějícího hrůzu
[LYDIA]
Hello, little girl
[Lydia]
Ahoj, maličká
[GIRL SCOUT]
Oh, um, yes, um, hi
My name is Sky
And I'm here today to support the Girl Scouts by selling cookies
Four dollars a box
Would you like some?
[Skautka]
Um, ano, um, ahoj
Moje jméno je Sky
A dneska jsem tady abych podpořila skautky
Prodáváním sušenek
Čtyři dolary za krabici
Chtěla by jste nějaké?
[LYDIA]
Sure
[Lydia]
Jasně
[GIRL SCOUT]
Really?
[Skautka]
Opravdu?
[LYDIA]
Yeah
What flavours you got?
[Lydia]
Jo
Jaké máš příchutě?
[GIRL SCOUT]
I’ve got chocolate, banana
And oat bran, pecan
Samoas and thin mints
And one that tastes like apple pie
[Skautka]
Mám čokoládu, banán
a ovesné otruby, pekanový ořech
Samoas a thin mints
A jeden, který chutná jak jablečný koláč
[LYDIA]
Why don’t you come inside?
[Lydia]
Nechceš jít dovnitř?
[GIRL SCOUT]
Well, we're really not supposed to
[Skautka]
No, neměly by jsme
[LYDIA]
Why?
[Lydia]
Proč?
[GIRL SCOUT]
Pedophiles
[Skautka]
Pedofilové
But it’s so cold
And you're not mean
And no one gets molested by a gothy teen
So I guess, okay, it's fine
Ale je taková zima
A vy nejste zlá
A nikdo není zneužit gothic teenagery
Takže asi to je v pohodě
[LYDIA]
Yeah?
[Lydia]
Jo?
[GIRL SCOUT]
Alright, I'll come inside
[Skautka]
Dobře, půjdu dovnitř
It’s so dark in here Je tady taková tma
[LYDIA]
Is it? I hadn't noticed
[Lydia]
Opravdu? Ani jsem si nevšimla
[GIRL SCOUT]
Okay... well...
Maybe I should come back another time when your parents are home?
[Skautka]
Dobře... no....
Možná bych se vrátila někdy jindy až budou vaši rodiče doma?
[BEETLEJUICE]
Boo!
[Beetlejuice]
Baf!
[GIRL SCOUT]
(Screams)
[Skautka]
(zaječí)

Text přidala CapKat

Text opravila CapKat

Překlad přidala CapKat

Překlad opravila CapKat

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beetlejuice

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.